Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej
ratusz miasto

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej

Zapraszam mieszkańców Włodawy w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 na XIX sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41. Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu obrad sesji RM.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
1) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
2) odczytanie opinii komisji stałych rady,
3) głosowanie.
6. Uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
2) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,
3) odczytanie opinii komisji stałych rady,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmiany w budżecie,
7.2. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2020,
7.3. nadania nazwy ulicy,
7.4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
we Włodawie

About TV Włodawa

17 odwiedzających teraz
1 gości, 16 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 24 o godz. 12:09 am UTC
Ten miesiąc: 55 o godz. 10-04-2021 05:20 pm UTC
Ten rok: 155 o godz. 05-19-2021 12:25 pm UTC