Home / Aktualności / Zapowiedź XLIV sesji Rady Miejskiej we Włodawie
ratusz

Zapowiedź XLIV sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Miasta Włodawy, w dniu  08 listopada  2013 r. o godz. 10°° na  XLIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
3.    Przyjęcie protokołu obrad  XLII i XLIII  sesji Rady Miejskiej.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji .
5.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmian w budżecie miasta.
7.2. określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
7.3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( Nr 1150/15 ).
7.4.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( Nr 1125/2 ).
7.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie zamiany.
7.6. ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i uchwalenia ich regulaminów na terenie miasta Włodawy.
7.7. ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność gminy miejskiej Włodawa.
7.8. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Włodawa.
7.9. wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Włodawa Programu „Rodzina 3+”.
8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9 . Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad sesji.

 

źródło: UM Włodawa

About TV Włodawa

2 odwiedzających teraz
0 gości, 2 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 2 o godz. 12:00 am UTC
Ten miesiąc: 56 o godz. 03-26-2023 03:16 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC