Home / Aktualności / Ustawowe zobowiązania samorządowe
pieniadze+1

Ustawowe zobowiązania samorządowe

Ponad 1 milion 300 tysięcy złotych będą kosztować ustawowe zobowiązania Gminy Miejskiej Włodawa wobec pracowników sfery budżetowej. Część pieniędzy już została wypłacona, natomiast resztę samorząd wypłaci do końca marca.

Zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracodawcy, w tym wszystkie jednostki samorządowe, mają obowiązek ustalenia wysokości i wypłacenia swoim pracownikom wynagrodzenia rocznego. Miasto Włodawa w tym roku na tzw. trzynastki wyda 1 milion 177 tysięcy złotych brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Najwięcej pieniędzy, bo 638 tysięcy, zostanie przeznaczonych na wypłatę trzynastej pensji dla nauczycieli. Ponadto pracownicy administracji i obsługi jednostek gminnych otrzymają 357 tysięcy, zaś pracownicy urzędu miejskiego i Straży Miejskiej – 182 tysiące. Planowany termin wypłaty został ustalony na ostatni tydzień marca. Niedotrzymanie tego terminu grozi grzywną oraz odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci m.in. upomnienia, nagany lub kary pieniężnej.

To nie jedyne tego typu zobowiązania Gminy Miejskiej Włodawa, która musi też wypłacić tak zwane czternastki dla nauczycieli. Obowiązek wypłaty tych dodatków określa artykuł 30 Karty Nauczyciela, który obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu samorządy muszą je wypłacać pedagogom, jeśli w ciągu roku na ich wynagrodzenia wydały mniej niż wynika to z tzw. średniego wynagrodzenia. Miasto Włodawa przeznaczyło na ten cel 129 tysięcy złotych. Najwięcej, ponad 121,5 tysiąca, otrzymali nauczyciele dyplomowani, 5 tysięcy 100 złotych – stażyści, a nauczyciele mianowani 2 tysiące 200 złotych. Wszystkie „czternastki” zostały już wypłacone.

źródło: IAS

About TV Włodawa

13 odwiedzających teraz
1 gości, 12 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 14 o godz. 12:13 am UTC
Ten miesiąc: 30 o godz. 05-20-2024 11:39 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC