Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Urszulin liderem, Stary Brus czerwoną latarnią
powiat wlodawa

Urszulin liderem, Stary Brus czerwoną latarnią

Przyglądamy się gminnym budżetom na 2018 rok. Niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o inwestycje, jest gmina Urszulin, która w tym roku wyda na nie aż 8,5 mln zł. Na przeciwległym biegunie jest tradycyjnie Stary Brus, którego całkowity budżet jest niższy, niż kwota inwestycji w Urszulinie. Rekordowy – zarówno pod względem budżetu, jak i inwestycji – ten rok będzie dla gminy Hańsk, która ma do wydania ok. 5,5 mln zł.

Urszulin

Dochody i wydatki gminy Urszulin w przyszłym roku wyniosą po 25,3 mln zł. 8,5 miliona pójdzie na inwestycje, w tym na 3 drogi: w Zawadówce, Przymiarkach i Dębowcu. Gmina wykona też termomodernizację obiektów publicznych, w tym świetlic i dwóch szkół – w Woli Wereszczyńskiej oraz Wytycznie. Na dachach gospodarstw pojawi się 256 instalacji solarnych, a przedszkola w Woli Wereszczyńskiej i Wytycznie doczekają się przebudowy i nowych placów zabaw. Gmina zainwestuje też w gospodarkę wodno-ściekową, bo w Zabrodziu i Andrzejowie budowana będzie sieć wodno-kanalizacyjna. Zagospodarowane zostaną też cztery obiekty dziedzictwa kulturowego: świetlice w Wytycznie, Dębowcu, Wereszczynie i Woli Wereszczyńskiej. – Wszystkie nasze inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych – mówi wójt Tomasz Antoniuk. – Budżet na rok 2018 kontynuuje nasz plan inwestycyjny. Jest stabilny, aczkolwiek wymagający dużo precyzji w zarządzaniu i dalszej kontroli wydatków, które nie mogą wyjść poza nasze możliwości. Umożliwi to nam realizację kolejnych inwestycji bez niepotrzebnych przestojów – dodaje wójt.

Hanna

W 2018 roku dochody gminy Hanna wyniosą ogółem 17,5 mln zł. Największe inwestycje zaplanowane na ten rok to w dużej mierze kontynuacja tych już rozpoczętych, a więc remontu kościoła w Hannie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, czy montaż instalacji solarnych i pieców na biomasę. W planach jest także modernizacja wodociągu i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz remonty dróg gminnych. – Jestem bardzo zadowolona z budżetu, bo ujmuje wszystkie najważniejsze potrzeby mieszkańców – mówi wójt Grażyna Kowalik. – Są w nim też środki zaplanowane na dokumentację i przygotowanie następnych inwestycji, na które staramy się uzyskać dofinansowanie – dodaje Kowalik.

Gmina Włodawa

Największy budżet w powiecie wśród gmin wiejskich ma gmina Włodawa. Dochody wyniosą w 2018 roku 32,5 mln zł, a wydatki 31 mln. Różnica w wysokości 1,5 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań. – Nasz budżet w dużej mierze zależny jest od przyszłości Sco-Paku, który znowu zalega nam ze spłatą podatku – wyjaśnia wójt Tadeusz Sawicki. – W 2018 r. jego zobowiązania wyniosą ponad 700 tys. zł, co jest kwotą dla nas bardzo znaczącą. Poza tym duży nacisk kładziemy na remonty dróg, na dniach rozstrzygniemy przetarg na montaż instalacji solarnych. Liczy również na dofinansowanie z wielkiego, bo wartego ok. 16 mln zł programu transgranicznego, którego założeniem jest poprawa bezpieczeństwa. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, środki te przeznaczymy na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w Orchówku oraz na zakup samochodu typu średniego. Oczywiście żaden budżet nie jest dla nas wystarczający, bo chciałoby się mieć więcej pieniędzy, ale trzeba zważać na to, na ile możemy obciążać naszych mieszkańców, a na ile można pozbyć się mienia komunalnego – dodaje wojt.

Wola Uhruska

Budżet gminy Wola Uhruska opiewa na 20,5 mln zł. W tym roku gmina zainwestuje m.in. w szkolny projekt o nazwie Nadbużańskie Laboratorium Wiedzy realizowane w SP w woli Uhruskiej, rozbudowę sieci wod.-kan. i budowę oczyszczalni ścieków w Stulnie. Niemal 900 tys. zł przewidziano na rozpoczęcie budowy drogi w Siedliszczu i przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy drogi wzdłuż rampy kolejowej w Woli Uhruskiej, termomodernizację budynku Urzędu Gminy, zagospodarowanie centrum Woli Uhruskiej, budowę pasywnej świetlicy w Kosyniu oraz oświetlenie uliczne w Zbereżu. W Woli Uhruskiej czekają też na rozstrzygniecie projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina, który podobnie jak we Włodawie, zakłada budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego i zakup samochodu strażackiego.

Stary Brus

– Budżet jest optymistyczny – mówi Paweł Kołtun, wójt Starego Brusa. – Łatwo się go rozłożyło, zabezpiecza najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców. Oczywiście nie wszystko da się przewidzieć, ale jesteśmy dobrej myśli. Z 7 milionów dochodów część przeznaczymy na inwestycje. W tym roku chcemy gruntownie odmalować szkołę i zrobić skwerek. Liczymy też na środki unijne, w tym te przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wyryki

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy Wyryki w 2018 roku wyniesie niemal 12 mln zł. Główne inwestycje to Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, z którego realizowany będzie projekt pt: „Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof w Dolinie Środkowego Bugu”. W jego ramach planowany jest zakup średniego wozu bojowego dla jednostki OSP. W ramach RPO 2014-2020 realizowany będzie montaż solarów słonecznych dla gospodarstw indywidualnych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018 -2019. Na rok 2018 planowany jest wydatek w kwocie 1 300 000 zł. Przewidywana jest również modernizacja budynku Urzędu Gminy Wyryki, na którą przewidziano 130 000 zł. – Budżet gminy Wyryki na rok 2018, pomimo że jest bardzo obciążony wydatkami bieżącymi wynikającymi chociażby z utrzymywania dwóch ośmioklasowych szkół podstawowych, nie jest budżetem jedynie na przetrwanie – mówi wójt Andrzej Ćwirta. – Jest budżetem ambitnym, przewidującym realizację inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców jak solary słoneczne i mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy jak zakup samochodu dla OSP – dodaje Ćwirta.

Hańsk

– Tegoroczny budżet jest rekordowy pod każdym względem – cieszy się wójt, Marek Kopieniak. – Po stronie wydatków mamy niemal 20 mln zł, do tego ponad 2-milionową nadwyżkę, więc możemy sobie pozwolić na o wiele więcej, niż dotychczas. I tak priorytetami na bieżacy rok będzie dla nas termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, Urzędu Gminy, GOK i Domu Kultury, rozbudujemy siec wod.-kan., wyremontujemy ulice Dworską i Polną w Hańsku oraz drogę pomiędzy Hańskiem a Dubecznem. Liczymy też, że akceptację zyska nasz wniosek odnośnie drogi powiatowej Hańsk – Urszulin. W sumie na te inwestycje z własnego budżetu przeznaczymy ok. 5,5 mln zł – dodaje Kopieniak.

źródło: Nowy tydzień (bm)

 

About TV Włodawa

34 odwiedzających teraz
3 gości, 31 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 98 o godz. 04:42 pm UTC
Ten miesiąc: 132 o godz. 03-14-2019 05:06 pm UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC