Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Kultura / Sztuka / Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2017/18 w ŚHP we Włodawie
DSC_0006

Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2017/18 w ŚHP we Włodawie

W Środowiskowym Hufcu Pracy we Włodawie, 12 września b.r. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/19, połączona z uroczystym podpisaniem porozumienia o współpracy i realizacji zadań w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania oraz przeciwdziałania bezrobociu i wyrównywaniu szans życiowych młodzieży w wieku 15 – 24 lata, pomiędzy Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy a Powiatem Włodawskim.

W zorganizowanej uroczystości udział wzięli: Starosta Powiatu Włodawskiego Pan Andrzej Romańczuk, Wicestarosta Powiatu Włodawskiego Pan Adam Panasiuk, Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Piotr Gawryszczak, Zastępca Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Pan Marek Drączkowski, Wójt Gminy Hańsk Pan Marek Kopieniak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych NR 1 i II LO we Włodawie Pan Eugeniusz Omelczuk, Pan Tadeusz Szadkowski – przedstawiciel włodawskich pracodawców organizujących praktyki zawodowe dla uczestników OHP, Pani Janina Klimczuk – przedstawiciel Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie, Pani Natalia Kossyk – przedstawiciel Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włodawie, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie Pan Mariusz Ostrowski, Pani Justyna Kozieja Komendant Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie oraz kadra i młodzież hufca. 

Na początku Komendant Hufca Justyna Kozieja powitała wszystkich zgromadzonych, a następnie swoje przemówienia wygłosili Pan Piotr Gawryszczak Komendant LWK OHP i Pan Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski. Po wygłoszonych przemówieniach przystąpiono do podpisania porozumienia. Ze strony Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, porozumienie podpisywał Komendant Pan Piotr Gawryszczak a ze strony Powiatu Włodawskiego Pan Andrzej Romańczuk – Starosta i Pan Adam Panasiuk – Wicestarosta.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności Ochotniczych Hufców Pracy, a w szczególności działalności Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, którą wspólnie z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie Panem Mariuszem Ostrowskim, poprowadziła Komendant Hufca we Włodawie Pani Justyna Kozieja. 

DSC_0008 DSC_0019 DSC_0021

Cele określone w podpisanym porozumieniu strony realizować będą m.in. poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu zwiększenie szans młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych marginalizacją umożliwiających jej samodzielny start w dorosłe życie; współpracę w rekrutacji młodzieży do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, w tym współpracę w zakresie opieki wychowawczej i organizacji szkolenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego, a w szczególności Branżowej Szkoły I-go stopnia; współpracę w zakresie prowadzenia pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej i kształtowania umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia przez młodzież pozostającą bez pracy, w tym współpracę i wspólne typowanie kandydatów do udziału w projektach unijnych skierowanych do młodzieży, programach regionalnych, autorskich programach kadry wychowawczej ŚHP we Włodawie; wspieranie Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, jako jednostki organizacyjnej OHP w realizacji zadań zawartych w porozumieniu.

st. wych. ŚHP we Włodawie

mgr Marta Sterlus

About TV Włodawa

21 odwiedzających teraz
3 gości, 18 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 33 o godz. 09:20 am UTC
Ten miesiąc: 155 o godz. 05-08-2020 02:14 pm UTC
Ten rok: 155 o godz. 05-08-2020 02:14 pm UTC