Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Ukraina popiera piesze przejścia graniczne, sprawę hamuje strona polska
przejscie zbereze

Ukraina popiera piesze przejścia graniczne, sprawę hamuje strona polska

Wojewoda Lubelski tłumaczy brak szybkich decyzji w sprawie pieszego przejścia w Hrebennem koniecznością uzgodnień ze stroną ukraińską, które rzekomo wymagają czasu. Tymczasem pismo, które otrzymaliśmy od Państwowej Służby Granicznej Ukrainy wskazuje na co innego – organ ten w pełni popiera ideę wprowadzenia odpraw pieszych i widzi w tym same pozytywy, natomiast do tej pory nie otrzymał od strony polskiej obiecanych dokumentów, które pozwoliłyby ruszyć sprawę z miejsca.

Poniżej załączone pismo wskazuje jednoznacznie, że Ukraina już dawno jest gotowa wprowadzić ruch pieszy w Hrebennem i innych przejściach, sprawę hamuje natomiast polska strona.

Nie jest też prawdą często stosowana wymówka polskich organów, jakoby na Ukrainie „nie było zainteresowania” pieszymi przejściami albo że „Ukraina ma teraz ważniejsze sprawy na głowie, niż piesze przejścia, gdyż prowadzi wojnę”. Jest dokładnie odwrotnie. Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy ukraińscy deputowani Rady Najwyższej złożyli w tej sprawie ponad kilkanaście interpelacji i zapytań poselskich. Deputowani zwracają się w nich do władz Ukrainy (do MSZ i MSW) z wnioskiem o jak najszybsze naprawienie absurdalnej sytuacji, w której integrująca się z Europą Ukraina posiada tylko jedno piesze przejście graniczne z Polską. Zdaniem posłów, ruch pieszy powinien być dozwolony w każdym przejściu drogowym, gdyż tak stanowią europejskie standardy (Unia wspiera rozwój ruchu pieszego i ogranicza nadmierną motoryzację, a nie odwrotnie). Ponadto, jak czytamy w interpelacjach ukraińskich posłów, umożliwienie pieszego przekraczania granicy jest sprawą, na której zależy znacznej liczbie ukraińskich obywateli, nie tylko mieszkańców strefy przygranicznej, dlatego sprawa ta wymaga priorytetowego potraktowania.

Interpelacje poselskie w sprawie pieszych przejść granicznych złożyli zarówno deputowani ze Lwowa (np. Iryna Podolak), jak i spoza tego regionu. Wśród deputowanych, którzy podjęli interwencję w tej sprawie są tak znani politycy, jak jeden z przywódców Majdanu i były minister spraw wewnętrznych Jurij Łucenko czy należący do odmiennej opcji były przewodniczący parlamentu Wołodymyr Łytwyn. W tej sytuacji, jakiekolwiek insynuacje polskich organów (w tym rzecznika Wojewody Lubelskiego), jakoby Ukrainie nie zależało na pieszych przejściach, a ich uzgodnienie ze stroną ukraińską wymagało czasu, należy uznać za niedopuszczalną manipulację.

Co ciekawe, z postulatami ukraińskich posłów w pełni zgadza się Państwowa Służba Graniczna Ukrainy. Poniżej – skan pisma, które otrzymaliśmy w tej sprawie.


Przytoczmy najważniejsze fragmenty tego pisma (tłumaczenie – „Port Europa”):

„Po rozpatrzeniu sprawy informujemy, że Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy popiera Pańską propozycję odnośnie konieczności stworzenia nowych pieszych przejść granicznych (…) Praktyczna realizacja zaproponowanych przedsięwzięć bezsprzecznie będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi dobrosąsiedzkich relacji i zapewni komfortowe warunki dla mieszkańców pogranicza. (…)

Poza tym informujemy, że Administracja Państwowej Służby Granicznej w żadnym wypadku nie hamuje inicjatywy wprowadzenia ruchu pieszego (…). Przeciwnie, podczas posiedzenia Komisji ds. przejść granicznych i infrastruktury granicznej ukraińsko-polskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej (przejście graniczne Rawa Ruska – Hrebenne, 19 marca 2015), w którym wzięli udział przedstawiciele Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, omawiane były kwestie zasadności i możliwości wprowadzenia ruchu pieszego w drogowych przejściach granicznych na ukraińsko-polskiej granicy.

Jednak polska strona deklarowała, że w najbliższym czasie przekaże stronie ukraińskiej analizę możliwości wprowadzenia ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych w celu następnego uwzględnienia i podjęcia odpowiednich decyzji przez stronę ukraińską.

Stanem na 16 kwietnia 2015 roku wspomniana analiza na adres Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy nie nadeszła.”

Dalszy komentarz wydaje się zbędny.

Strona kampanii „Piesze przejścia graniczne”: www.facebook.com/turystycznagranica

About TV Włodawa

27 odwiedzających teraz
5 gości, 22 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 30 o godz. 12:42 am UTC
Ten miesiąc: 177 o godz. 04-01-2018 05:39 pm UTC
Ten rok: 177 o godz. 04-01-2018 05:39 pm UTC