Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Trwa rekrutacja do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie
ohp rekrutacja

Trwa rekrutacja do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie

Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie jako część struktur Ochotniczych Hufców Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Nasza jednostka stwarza młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, zaniedbanej, nieczęsto zepchniętej na margines dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych. Adresatami działań Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie są osoby młodociane, ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy naszej jednostki kształcą się w następujących formach:
• Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa 3 gimnazjum
młodociany pracownik),
• Szkoła Podstawowa ( 7, 8 klasa młodociany pracownik)
• Szkoła Branżowa I stopnia,
• Rzemieślnicza Nauka Zawodu.

Szczegółowych informacji na temat kształcenia, wychowania udzielamy w placówce:
Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie
ul. Kopernika 1
22 – 200 Włodawa
tel: 82 57 25 662
ZAPRASZAMY!!!

About TV Włodawa

24 odwiedzających teraz
4 gości, 20 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 39 o godz. 02:28 am UTC
Ten miesiąc: 157 o godz. 01-11-2019 10:05 am UTC
Ten rok: 157 o godz. 01-11-2019 10:05 am UTC