Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / SZKOLENIE – Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2018 r.
Zrzut ekranu 2017-12-05 o 10.50.33

SZKOLENIE – Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2018 r.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych we Włodawie zaprasza serdecznie na szkolenie: „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r.”

Termin szkolenia: 05 styczeń 2018 r., (piątek), godz. 9.00

Zajęcia poprowadzi Pani Katarzyna Sobieszczańska – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS oraz specjalista ds. kadr i płac.

Koszt : 350,00 zł/osoby (w tym obiad i przerwa kawowa oraz materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia  przyjmujemy  do  dnia  02 stycznia 2018 r.  do godz. 16.00

Tematyka: 

 1. E-składka – nowy sposób opłacania składek ZUS:
 1. Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 1 stycznia 2018r.
 2. Nadawanie indywidualnego Numeru Rachunku Składkowego (NRS) – struktura rachunku
 3. Jak sprawdzić czy autorem informacji o NRS jest na pewno ZUS? ( problem ewentualnych oszustw),
 4. Kiedy firma otrzyma informację o NRS?
 5. Zmiana zasad rozliczania składek od 1 stycznia 2018r.- nowy sposób księgowania składek na poszczególne fundusze (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP) – jak będzie ustalany podział procentowy
 6. Korzyści dla płatnika składek z wdrożenia e-składki.
 7. Co stanie się ze składkami, jeżeli płatnik składek po 1 stycznia 2018r. wyśle do ZUS składki na dotychczasowym przelewie?
 8.  Problemy praktyczne płatników składek, które spowoduje wprowadzenie e-składki od 2018r.
 9. Dlaczego warto przed 31 grudnia 2017r. wystąpić do ZUS o rozliczenie konta i ustalenie salda płatnika? 

 1. E-ZLA – wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018r.:
 1. Korzyści i zagrożenia z wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich
  ( pracownik, pracodawca, lekarz, ZUS),
 2. Platforma Usług Rozliczeniowych jako narzędzie do odbioru e-zwolnień.
 3. Jak ustawić subskrypcję powiadamiania o zwolnieniach lekarskich, które wpłynęły na PUE?
 4. Jak pobrać zwolnienia lekarskie z PUE? 
 5. Czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?
 6. Co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
 7. Jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?
 8. Rodzaje statusów zwolnień lekarskich na PUE.
 9. Obowiązki płatników składek w zakresie dokumentacji zasiłkowej, którą należy przekazać do ZUS w przypadku otrzymania elektronicznego zwolnienia lekarskiego.
 10. Praktyczne problemy płatników składek związane z bieżącą obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich.
 1. Zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 5 września 2017r.
 2. Zmiany w opłacaniu składek przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych od 2018r. ( zbieg z umową o pracę, umową zlecenia itd.).
 3. Kontrole ZUS od 2018r.:
 1. zmiany w zasadach i zakresie przeprowadzania kontroli przez ZUS od 2018r. – m.in. kontrole zatrudniania cudzoziemców,
 2. jak skutecznie przygotować się do kontroli ZUS,
 3. obowiązki płatnika składek w trakcie kontroli, 
 4. jakie prawa w czasie kontroli ma płatnik składek i jak skutecznie odwołać się od protokołu?
 5. czy ZUS może w czasie kontroli uznać umowę zlecenia za umowę o pracę?
 1. Układy ratalne i umorzenia składek a E-składka od 1 stycznia 2018:
 1. Dlaczego płatnik zalegający ze składkami ZUS powinien przed wprowadzeniem  

E-składki wystąpić o układ ratalny lub umorzenie?

 1. Czym jest układ ratalny?
 2. Jakie korzyści niesie ze sobą zawarcie przez płatnika składek umowy o układ ratalny?
 3. Jakie warunki musi spełnić płatnik, aby mógł ubiegać się o układ ratalny?
 4. Jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty do niego załączyć?
 5. Kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty?
 6. Kto może starać się o całkowite umorzenie zaległych składek?
 7. Jakie warunki trzeba spełnić aby umorzenie było możliwe?
 1. Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 2. Zmiany w zasadach wydawania zaświadczeń o niezaleganiu.
 3. Sankcje jakie może stosować ZUS w przypadku płatników składek, którzy nie wywiązują się z obowiązków ubezpieczeniowych

 

Szczegółowe informacje i zapisy: 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie,

ul. 11 Listopada 3; tel.: 82 57 22 916; 669 579 661

 

Oddział we Włodawie

ul. 11 Listopada 3

22-200 Włodawa

tel. 82 572 29 16

e-mail: marta.kozyk@fil.lublin.pl,

wlodawa@lfr.lublin.pl

 

 

About TV Włodawa

29 odwiedzających teraz
5 gości, 24 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 41 o godz. 10:06 am UTC
Ten miesiąc: 110 o godz. 12-05-2018 11:03 am UTC
Ten rok: 276 o godz. 07-06-2018 03:36 pm UTC