Home / Aktualności / STANOWISKO KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU WE WŁODAWIE
starostwo

STANOWISKO KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU WE WŁODAWIE

starostwoKomisja Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie wyraża swój sprzeciw dotyczący planów likwidacji posterunków Policji w Hańsku i w Urszulinie. Należy podkreślić, że są to dwa ostatnie istniejące posterunki w powiecie włodawskim. Ich brak nie pozostanie bez wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stanowić będzie wyraźny sygnał o braku zainteresowania władz centralnych oczekiwaniami i nastrojami społeczności lokalnej.

STANOWISKO KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU WE WŁODAWIE z 15 stycznia 2013 r. sprzeciwiające się planom likwidacji posterunków Policji w Hańsku i w Urszulinie
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie wyraża swój sprzeciw dotyczący planów likwidacji posterunków Policji w Hańsku i w Urszulinie. Należy podkreślić, że są to dwa ostatnie istniejące posterunki w powiecie włodawskim. Ich brak nie pozostanie bez wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stanowić będzie wyraźny sygnał
o braku zainteresowania władz centralnych oczekiwaniami i nastrojami społeczności lokalnej. Zdecydowanie obniży również standard i komfort życia mieszkańców powiatu włodawskiego. Konsekwencją tego będzie, m.in. zdecydowane zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa
i zaufania do Policji przez mieszkańców małych miejscowości i obszarów wiejskich
w powiecie włodawskim.
Likwidacja posterunków jest zaprzeczeniem samej idei samorządności. Oznacza wzrost poczucia zagrożenia, zwłaszcza w tak turystycznie rozwiniętym powiecie jak nasz. Postrzega się nasz powiat przez pryzmat małej liczby mieszkańców, ale zapomina się o tych dziesiątkach tysięcy turystów, którzy corocznie tu przyjeżdżają i którzy oczekują zapewnienia pełnego bezpieczeństwa – swojego i swojego dobytku.
Powiat włodawski ma markę wybitnie turystycznego, co jest potwierdzone w licznych dokumentach strategicznych, w tym np. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2006-2020. Likwidacja ww. posterunków idzie wbrew postanowieniom tych dokumentów, które rozwój turystyczny wiążą ściśle z bezpieczeństwem odwiedzających.
Jednocześnie stoimy na stanowisku, że posterunki w Hańsku i Urszulinie należy kadrowo wzmacniać, by ich rezultaty pracy były jak najefektywniejsze. Zgadzamy się
z sugestią, że obecnie ich stan liczebny uniemożliwia pełne i skuteczne realizowanie założonych zadań. Likwidacja jest jednak najgorszym z możliwych rozwiązań.
Za nietrafione uznajemy argumenty KPP we Włodawie, że brak posterunków
w Hańsku i Urszulinie spowoduje lepszą efektywność pracy Policji w powiecie oraz jej większą skuteczność. Tylko policjant mający na co dzień kontakt z mieszkańcem jest funkcjonariuszem w pełni zorientowanym w sytuacji, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie więzi międzyludzkie są bardzo mocne.
Zwracamy przy okazji uwagę na prewencyjny charakter funkcjonowania posterunku. Daje on poczucie więzi i integracji pomiędzy Policją a mieszkańcami danej gminy czy regionu. Tego nie zapewni duża komenda we Włodawie. Tożsamość lokalna opiera się m.in. na bezpieczeństwie i wzajemnych przychylnych relacjach pomiędzy społecznością i Policją, które muszą być oparte na zaufaniu oraz bliskości terytorialnej.

źródło: Starostwo Powiatowe

About TV Włodawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12345

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

35 odwiedzających teraz
1 gości, 34 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 40 o godz. 06:18 am UTC
Ten miesiąc: 55 o godz. 09-13-2023 10:04 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC