Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Spokojnie i wakacyjnie
powiat wlodawa

Spokojnie i wakacyjnie

Trzygodzinne obrady 42. sesji Rady Powiatu we Włodawie będą zapamiętane z powodu udzielenia zarządowi absolutorium za rok ubiegły oraz obniżenia o ponad 1000 zł pensji starosty. Było w miarę spokojnie. Choć doszło do kolejnego zwarcia byłych koalicjantów – Mariusza Zańki i Edwarda Łągwy.

Interpelacje rozpoczął radny Wiesław Holaczuk. Pytał m.in.: – Czy starosta chce przenieść wydział geodezji i gdzie? Dlaczego wszystkie powiaty otrzymały policyjne samochody z wyjątkiem naszego powiatu? Jakie projekty składał powiat w ramach programu PL-UA-BY i dlaczego wszystko trzymane jest w tajemnicy i nie mamy wiedzy o tym? Czy powiat składał wnioski do wojewody ws. remontów dróg i na jakie drogi? W Warsztatach Terapii Zajęciowej brakuje rehabilitanta – czy starosta rozmawiał w tej sprawie z burmistrzem? Na jakim etapie są remonty cząstkowe dróg powiatowych? Czy procedura odwoławcza akredytacji SPZOZ była skuteczna? Czy w tym roku będą złożone wnioski dotyczące budowy boisk przy I LO i SOSW? Czy to prawda, że planowana jest fuzja naszego szpitala ze szpitalem w Białej Podlaskiej? Czy starosta organizował spotkania z przedstawicielami kół łowieckich i w jakim celu? Komunikacja zbiorowa – czy są nowe informacje w tej sprawie? Pilnie potrzebna jest dokumentacja ul. Chełmskiej, która łączy drogę wojewódzką z krajową.

Z kolei Mariusz Zańko apelował, by wsparcie klubów sportowych przez powiat było większe w przyszłym roku, np. 60 tys. zł. Zapytał też czy starosta nie żałuje, że nie złożył wniosku dotyczącego powstania strefy aktywności w powiecie włodawskim. Pogratulował gminie Hańsk za to, że otrzymała z budżetu państwa ponad 2 mln zł na drogę. Podziękował także za Żelazny Triathlon, a wyraził zaniepokojenie, że w czasie imprezy zabrakło informacji o żołnierzach wyklętych, zwłaszcza o Edwardzie Taraszkiewiczu „Żelaznym”. Na koniec zapytał o drogę nr 812 – słynną „betonówkę”.

Natomiast Janusz Kloc chciał wiedzieć: – Czy w sezonie nad J. Białym zostanie utworzony sezonowy punkt medyczny? Jeśli nie, to prośba, by starać się o to u wojewody. Pytał też o scalenia – czy na liście rezerwowej są obiekty z naszego powiatu? Czy w zakresie remontów cząstkowych są ulice miejskie – Kraszewskiego i Jasna? Interesował się naborem do szkół średnich – jakie są prognozy? Czy demografia wpłynęła na to? Na koniec zauważył kompromitację piłkarzy na Mundialu i stwierdził, że może trzeba wystąpić do PZPN ws. dofinansowania młodych piłkarzy i trenerów, by w przyszłych mistrzostwach było inaczej.

Jako ostatnia głos zabrała radna Maria Kunc, która pytała, czy emeryci rolnicy mogą przystąpić do programu leczenia boreliozy, który realizowany jest przez włodawski szpital.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu we Włodawie z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 r.: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ we Włodawie za 2017 rok; udzielenia pomocy finansowej gminie Wola Uhruska na organizację imprezy pn. „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki 2018”; zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021; zmian w budżecie powiatu na 2018 r.; ustalenia wynagrodzenia starosty włodawskiego. Przy absolutorium 12 radnych glosowało za, a 4 wstrzymało się od głosów (obecnych było 16 radnych). Podczas tego głosowania doszło do zabawnej sytuacji, kiedy to radny M. Zańko, chcąc się wstrzymać, zagłosował za udzieleniem absolutorium, sugerując później, że nie wiedział, co robi.

Na sesji przyjęto też informacje: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie z przygotowania do letniego sezonu turystyczno-wypoczynkowego w 2018 r. i Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dotyczącą zabezpieczenia sezonu turystycznego w 2018 roku na terenie powiatu włodawskiego.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych udzielał przede wszystkim starosta Andrzej Romańczuk. Ad geodezji – decyzja w tej sprawie nie zapadła, ad samochodu dla policji – nie wiem, skąd radny bierze tego typu informacje – nie chodziło o złotóweczkę, lecz o 60 tys. zł; ad wniosków do wojewody były dwa na drogi powiatowe w gminach Hańsk i Urszulin; ad WTZ – powiat przygotowuje wniosek dotyczący pomocy społecznej, w tym na tzw. bransoletki; ad boisk – wnioski będą przygotowane; ad fuzji – to bajki wymyślone; ad spotkań z kołami – takowe są, bo np. temat ASF dotyczy pośrednio również myśliwych; ad komunikacji – rozmowy są prowadzone; ad wsparcia dla klubów – takie wsparcie istnieje w formie konkursowej; ad stref aktywności – nie żałuję, bo tego typu obiekty istnieją u nas; ad „betonówki” – będzie remontowana, bo jest wpisana jako strategiczna; ad punktu medycznego – jest propozycja WPSZ Chełmie, aby dzięki studentom pielęgniarstwa powstał punkt pierwszej pomocy w Okunince.

W dyskusji nad zmniejszeniem wynagrodzenia starosty radny W. Holaczuk mylił się mówiąc, że starosta miał obecnie maksymalne możliwe wynagrodzenie. W rzeczywistości do maksymalnego brakowało mu niemal tysiąc zł. Niektórzy radni (np. Jerzy Wrzesień) na znak protestu przeciwko ingerencji rządu w wynagrodzenia samorządowców nie wzięli udziału w tym głosowaniu. Ostatecznie jednak, w wyniku wcześniejszej prośby A. Romańczuka, 11 radnych było za obniżeniem mu wynagrodzenia o prawie 1200 zł (brutto).

W pewnym momencie w dyskusji doszło do wymiany zdań pomiędzy M. Zańką a E. Łągwą. Ten drugi zarzucił młodszemu koledze, że wykorzystuje forum rady, by się tylko chwalić swoimi rzeczywistymi lub wymyślonymi sukcesami. W odpowiedzi radny zarzucił adwersarzowi, że mówi językiem SLD i „Łągwie wolno więcej”. Uważni obserwatorzy zauważyli, że M. Zańko zwraca się pert „ty” do byłego koalicjanta (w latach 2010-14), kiedy mówi miłe rzeczy, zaś per „pan”, gdy wchodzi z nim w spór.

Z kolei radny W. Holaczuk był zrozpaczony, że w naszej gazecie nie było relacji z ostatniej sesji, a jego zdaniem warta tego była. Sami już radnego nie rozumiemy. Raz mówi, że piszemy o sesji nierzetelnie i tendencyjnie, a innym razem ubolewa, że nie piszemy wcale.

źródło: Nowy Tydzień (pk)

About TV Włodawa

19 odwiedzających teraz
4 gości, 15 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 49 o godz. 12:53 pm UTC
Ten miesiąc: 121 o godz. 04-12-2019 05:00 pm UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC