Home / Archiwum / Sławomir Zawiślak – kandydat do Europarlamentu 2014 OGLĄDAJ SPOT
zaw

Sławomir Zawiślak – kandydat do Europarlamentu 2014 OGLĄDAJ SPOT

To dla mnie ogromny zaszczyt, iż od 2005 roku konsekwentnie obdarzacie mnie Państwo swoim zaufaniem. Dziękuję za aktywną współpracę zarówno dla dobra publicznego, jak i rozwiązywania problemów dotykających polską rodzinę. Mając na uwadze wynik podejmowanych działań, skierowano do mnie wiele ciepłych słów i podziękowań za skutecznie zrealizowane wspólne przedsięwzięcia, co dodawało mnie i moim licznym współpracownikom sił do pracy. Serdecznie za to wsparcie dziękuję.

Sylwetka

Wykształcenie wyższe, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Od 2005 r. poseł na Sejm RP pracujący w Komisji d/s Unii Europejskiej oraz w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Zespołu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości, aktywnie działający na rzecz rolników i sektora rolnego i rolników województwa lubelskiego. Pełni funkcję przewodniczącego Lubelskiej Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo:

Jestem autorem kilkuset interpelacji i interwencji poselskich, poruszających problemy polskiej wsi, broniących zagrożonych interesów polskiego społeczeństwa w wielu dziedzinach życia. Dużo uwagi poświęcam funkcjonowaniu rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, walcząc o uproszczenie procedur i poprawę obsługi rolników.

Współorganizowałem akcję zbierania podpisów w obronie Lasów Państwowych, zorganizowaną w trosce o bezpieczeństwo i polską własność blisko ¼ terytorium naszego kraju.

Moja aktywność poselska to również merytoryczna batalia prowadzona z obecnym rządem, o stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej regionu m.in. w zakresie rozbudowy i przebudowy dróg krajowych i ekspresowych w naszym województwie, konieczności budowy przejść granicznych w tym przejścia Zbereże-Adamczuki.

Jako Przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS, w imieniu swojego środowiska złożyłem merytoryczne uwagi do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projektu RPO, PROW oraz innych dokumentów. Celem tych inicjatyw było wprowadzenie rozwiązań, które poprzez wykorzystanie środków UE miałyby wyrównywa

różnice w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów Polski, w tym w szczególności województwa lubelskiego, pomijanego w większych rządowych inwestycjach.

We współpracy ze Starostą powiatu włodawskiego zgłaszałem uwagi także do projektu planu transportowego województwa lubelskiego mając na względzie potrzebę lepszego skomunikowania ziemi włodawskiej z regionem i krajem.

Niezmiernie ważna dla mnie jest dbałość o naszą tożsamość narodową. Od blisko 20 lat jestem społecznie zaangażowany w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 6 lat pełnię funkcję Prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK pod koniec kwietnia br. Weterani AK, członkowie Związku ponownie obdarzyli mnie zaufaniem, powierzając funkcję Prezesa na kolejną kadencję. Wraz z członkami Związku współorganizowałem liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-religijnym. Organizuję pomoc prawną dla kombatantów, znieważanych publikacjami sugerującymi antysemityzm i zbrodniczą działalność AK: w ostatnim czasie wraz z kombatantami skierowałem pozew przeciwko jednemu z wydawców książki fałszującej polską historię i zniesławiającej dobre imię Armii Krajowej.

Program działania w Parlamencie Europejskim

Jako kandydat, reprezentujący województwo lubelskie w majowych wyborach 2014 roku do Parlamentu Europejskiego, jestem przekonany, że można skutecznie walczy

w obronie polskiego interesu narodowego, tak aby kolejna kadencja parlamentarna była dla Polski, a w szczególności dla naszego regionu okresem maksymalnego wykorzystania wszelkich szans rozwoju.

Uważam, że ważnym celem jest dokonanie zmian w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej. Dlatego nadal konsekwentnie należy walczy

o zrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników z poziomem dopłat dla rolników z Europy Zachodniej, zredukowanie biurokratycznych procedur i absurdalnych kar i wdrożenie przyjaznych wobec polskich rolników działań urzędniczych.

Niezbędne jest również ujednolicenie i uproszczenie przepisów dotyczących polskich przedsiębiorców, działających w kraju i na rynkach zagranicznych, a także podjęcie starań na rzecz wspierania inwestycji w przemyśle górniczym i walka z krzywdzącym dla Polski pakietem klimatycznym. Ogromna szansa tkwi w rozwoju infrastruktury turystycznej naszego regionu, zwłaszcza na terenie pięknej ziemi włodawskiej, w małym stopniu dotkniętej negatywnymi skutkami postępu technicznego. Będę zabiegał o szersze umożliwienie kontaktów gospodarczych z naszymi wschodnimi sąsiadami m.in. Białorusią i Ukrainą.

Oprócz dalszego konsekwentnego wsparcia polskiego rolnictwa i rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich, ważnym elementem mojej pracy poselskiej będzie dbanie o zrównoważony rozwój gospodarczy regionu, stworzenie miejsc pracy dla ludzi o różnych kwalifikacjach także młodych obywateli RP, polepszenie dostępności komunikacyjnej regionu, w tym w ramach Unii Europejskiej podjęcie działań na rzecz włączenia lotniska w Świdniku i regionalnych szlaków kolejowych i drogowych do unijnej sieci TEN-T.

W sposób jednoznaczny opowiadam się za obroną narodowej pamięci historycznej i chrześcijańskiego systemu wartości, na którym zbudowana została nasza cywilizacja. W pracy parlamentarnej przestrzegam zapisów Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła, głosując za obroną życia poczętego. Zdecydowanie sprzeciwiam się destrukcyjnym, antyspołecznym ideologiom, takim jak gender oraz związanym z tym patologiom obyczajowym, które podkopują status rodziny tworzonej przez mężczyznę i kobietę, będącej najważniejszą naturalną komórką społeczną, wychowującą nowe pokolenia Polaków, odpowiedzialnych za losy Ojczyzny.

Nadrzędnym zadaniem posła do Parlamentu Europejskiego jest bezwzględne i stanowcze zabieganie o obronę interesów państwa polskiego w silnej Unii Europejskiej, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa naszych ziem. Dlatego konieczne będzie dokonanie pozytywnych zmian w szwankującej unijnej polityce solidaryzmu.

Szanowni Państwo:

Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, bo

Lubelskie zasługuje na więcej!

Dziękuję za głos

Sławomir Zawiślak

 

About TV Włodawa

9 odwiedzających teraz
2 gości, 7 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 20 o godz. 10:12 am UTC
Ten miesiąc: 31 o godz. 12-04-2022 10:03 pm UTC
Ten rok: 160 o godz. 07-07-2022 04:24 pm UTC