Home / Aktualności / Są pieniądze na likwidację Zakładu Drzewnego
drzewoo

Są pieniądze na likwidację Zakładu Drzewnego

Proces likwidacji Zakładu Drzewnego we Włodawie, którego właścicielem jest Gmina Miejska Włodawa, nie jest zagrożony.Podczas nadzwyczajnej sesji w poniedziałek 2 grudnia Rada Miejska zgodziła się na przekazanie spółce 150 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań firmy.

Spośród 10 radnych, uczestniczących w obradach, 9 było za przyjęciem uchwały w tej sprawie, a jeden wstrzymał się od głosu.

Była to druga próba rozwiązania tej kwestii, ponieważ na poprzedniej sesji, w piątek 29 listopada, 4 członków rady głosowało za przyznaniem dopłaty, 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Dzięki poniedziałkowej decyzji radnych Zakład Drzewny we Włodawie, który jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Włodawa, nie zostanie postawiony w stan upadłości, lecz zostanie zlikwidowany. W ten sposób samorząd zachowa kontrolę nad majątkiem firmy i nie będzie ponosić, zdecydowanie większych niż przy likwidacji, kosztów upadłości.

Decyzja o likwidacji spółki zapadła w maju. Głównymi powodami były m.in.: kryzys w branży meblarskiej i budowlanej, utrata rynku handlowego, a także ograniczony dostęp do taniego surowca oraz wyeksploatowany i wymagający dużych nakładów park maszynowy. To spowodowało, że firma od kilku lat generowała straty. Na koniec 2012 roku spółka nie posiadała kapitału zapasowego, a dalsze jej funkcjonowanie było ekonomicznie nieuzasadnione.

Decyzja o przyznaniu dopłaty na spłatę zobowiązań oznacza, że proces likwidacji zostanie dokończony, a majątek pozostały po zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli, w tym nieruchomość wraz z budynkami, pozostanie własnością Gminy Miejskiej Włodawa.

źródło: IAS

About TV Włodawa

15 odwiedzających teraz
0 gości, 15 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 26 o godz. 01:16 am UTC
Ten miesiąc: 26 o godz. 10-05-2023 01:16 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC