Home / Aktualności / Radni napisali oświadczenie na temat Amfiteatru
urząd miasta

Radni napisali oświadczenie na temat Amfiteatru

Radni Rady Miejskiej we Włodawie napisali wspólne oświadczenie ws. Starej Kaflarni.  Dlaczego głosowali przeciw budowie amfiteatru ? Czytaj Oświadczenie na stronie tvwlodawa.pl

My, radni Włodawy, głosując za odrzuceniem projektu budowy amfiteatru na terenie starej kaflarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą podjęliśmy tę decyzje mając na uwadze dobro

Miasta oraz obawiając się negatywnych skutków tej inwestycji:

1. Budowa kompleksu z amfiteatrem spowoduje kolejne zadłużenie budżetu miasta. Już teraz dług wynosi ponad 22 mln zł i jest on konsekwencją błędnie realizowanych inwestycji ze zbyt małym dofinansowaniem. Przy budowie basenu i biblioteki otrzymaliśmy około 50% dofinansowania, a mogliśmy dostać znacznie więcej. Obiekty te już teraz generują straty, i z każdym rokiem będą wzrastać koszty ich utrzymania.

2. Realizacja przebudowy starej kaflarni i wzrost zadłużenia z nią związany, mogą zablokować możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w kolejnym okresie programowania 2014 – 2020, ze względu na brak środków potrzebnych na wkład własny. We Włodawie jest wiele potrzebniejszych inwestycji do wykonania.

3. W naszej opinii, o wiele potrzebniejsza jest rewitalizacja terenów wokół „czworoboku”. Stworzenie takiego odnowionego, centralnego miejsca we Włodawie spowoduje rozwój potencjału turystycznego i kulturalnego naszego miasta. Wytyczy też samoistnie centralny punkt na Szlaku Trzech Kultur. Wykorzystując wcześniej zakupioną scenę (niestety rzadko używaną) wszelkie festiwale i imprezy można organizować koło „czworoboku”.

4. Realizacja projektu budowy kompleksu z amfiteatrem i środki potrzebne na utrzymanie nowych budynków WDK spowodują poważne cięcia w budżecie miasta. Nie zgadzamy się na ograniczanie środków na szkoły, przedszkola, sport, pomoc społeczną. Nie zgadzamy się na cięcia środków związanych z przebudową ulicy Jasnej, Ks. A. Sanguszki i Czerwonego Krzyża. Jesteśmy przeciwni zabraniu środków na przebudowę drogi gminnej ul. Chełmskiej. Jesteśmy przeciwni przekazywaniu prawie 300 tys. zł dywidendy na planowaną inwestycję z MPGK w obawie przed koniecznością podnoszenia po raz kolejny stawek za wodę, ścieki i deszczówkę.

5. Nie ma również żadnej wizji funkcjonowania amfiteatru. Nie ma żadnych planów jakie koncerty i festiwale będą tam realizowane i skąd wziąć na nie pieniądze. Jest za to zagrożenie, iż nowy obiekt będzie stał niezagospodarowany, tak jak niewykorzystana stoi przystań kajakowa na Włodawce.

6. Uważamy, iż pomysł budowy kompleksu z amfiteatrem jest polityką prowadzoną przez burmistrza bez względu na koszty, potrzeby mieszkańców i racjonalność. Niestety, takie działania nie zachęcą przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy, tak bardzo potrzebnych we Włodawie.

7. Peryferyjne położenie tego obiektu w zdecydowany sposób ograniczy dostępność do kultury dla ludzi starszych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że brakuje tam miejsc parkingowych, jest to teren niebezpieczny i wymaga dodatkowych zabezpieczeń w postaci monitoringu. Przenoszenie centrum kultury na obrzeża miasta jest naszym zdaniem, ale również wielu mieszkańców – nieprzemyślane.

8. Ze względu na krótki okres na zakończenie tej inwestycji występuje ryzyko niezrealizowania i nierozliczenia projektu. Konieczne jest przecież dokonanie pewnych przemyśleń związanych ze specyficzną lokalizacją tego obiektu i jego funkcjonalnością. Jest to teren zalewowy, nie wiadomo czy nie będą potrzebne dodatkowe prace geologiczne i archeologiczne, i czy nie pojawią się obostrzenia związane z Naturą 2000. Czasu jest niewiele, a ryzyko wielkie.

9. Inwestycja związana z rozbudową starej kaflarni nie rozwiązuje istniejącego problemu budynku WDK, który wymaga znacznych nakładów finansowych. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, iż nasze Miasto może funkcjonować bez zadaszonej sali widowiskowej na 300 osób. Skąd wziąć kolejne setki tysięcy złotych na remont tego budynku, w sytuacji ogromnego zadłużenia budżetu miejskiego.

10.Popieramy inwestycje drogowe towarzyszące przebudowie starej kaflarni, ale nie zgadzamy się na budowę nowych obiektów, w tym kolejnego amfiteatru, który nie rozwiąże problemów miasta i mieszkańców Włodawy.

Radni Rady Miejskiej we Włodawie

Mariusz Czuj

Krzysztof Flis

Mariusz Józefczuk

Tomasz Korzeniewski

Wiesław Muszyński

Łucja Pamulska

Beata Rudziewicz

Mariusz Zańko

fot. Spacer Wirtualny po Włodawie

About TV Włodawa

13 odwiedzających teraz
2 gości, 11 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 28 o godz. 08:59 am UTC
Ten miesiąc: 28 o godz. 02-02-2023 08:59 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC