Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / PUP Włodawa ma pieniądze na kształcenia pracowników.
pup

PUP Włodawa ma pieniądze na kształcenia pracowników.

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie zorganizował dla pracodawców z całego powiatu spotkania informacyjne pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nowa forma pomocy w kształceniu ustawicznym kierowana do pracodawców i ich pracowników”. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu zmieniającej się gospodarki. Pieniądze na ten cel są.

- Nasz urząd na ten cel zaplanował kwotę 250 tys. zł – mówi Zbigniew Woszczyński, dyrektor PUP. – Środki finansowe KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników. Ponadto pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy. Środki KFS można przeznaczyć na: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. W ramach tej formy można przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości: do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR). Wszystkich zainteresowanych PUP we Włodawie zaprasza – ul. Niecała 2, www.pup.wlodawa.pl. Szczegółowych informacji udziela Marta Bukacka – specjalista ds. rozwoju zawodowego. zródło : Nowy Tydzień Link : http://www.nowytydzien.pl/index.php……

About TV Włodawa

31 odwiedzających teraz
0 gości, 31 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 34 o godz. 12:35 am UTC
Ten miesiąc: 212 o godz. 08-04-2019 01:03 pm UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC