Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / PUP WŁODAWA – AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WŁODAWSKIM
pup

PUP WŁODAWA – AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WŁODAWSKIM

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” posiada wolne miejsca na różne formy wsparcia dla osób do 30. roku życia

Oferowane formy wsparcia:

  • bony szkoleniowe polegające na zwrocie kosztów szkolenia, ewentualnych kosztów przejazdu na szkolenie i niezbędnych badań lekarskich, oraz przyznaniu stypendium za okres odbywanego szkolenia,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 tysięcy złotych, które nie podlegają zwrotowi pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • szkolenia w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych kwalifikacji. W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają stypendium i zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców, którzy zainteresowani są tworzeniem nowych miejsc pracy do skorzystania z refundacji wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Informujemy również o możliwości skorzystania z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązuje się do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja,  tj. 12 m-cy, refundacja w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub telefonicznie pod numerami telefonów:

82 5725060 lub 82 5724782.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

 

 

About TV Włodawa

40 odwiedzających teraz
9 gości, 31 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 129 o godz. 01:26 pm UTC
Ten miesiąc: 157 o godz. 01-11-2019 10:05 am UTC
Ten rok: 157 o godz. 01-11-2019 10:05 am UTC