Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Psy szczekają, a karawana jedzie dalej
Zrzut ekranu 2019-05-07 o 09.28.04

Psy szczekają, a karawana jedzie dalej

Demokracja charakteryzuje się tym, że racja leży po stronie tego, kto ma większość. Doskonałym tego przykładem jest rada powiatu włodawskiego, w której osiem głosów koalicji rządzącej wystarcza, by wprowadzać w życie swoje projekty i uchwały. Zdaje sobie z tego sprawę opozycja, która co prawda krytykuje posunięcia strony rządzącej, ale robi to już chyba bardziej z przyzwyczajenia, niż z wiary w powodzenie. Nie inaczej było podczas czwartkowej (25 kwietnia) rady powiatu.

Na początku sesji starosta Andrzej Romańczuk opowiedział o tym, czym zajmował się on i podlegli mu urzędnicy od czasu ostatniego posiedzenia. Następnie przyszedł czas na przyjęcie pakietu uchwał. Na pierwszy ogień poszła ta w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli i planu pracy komisji rewizyjnej rady powiatu we Włodawie na 2019 rok.

Mariusz Zańko chciał wiedzieć, czy w tym projekcie są wymienione jednostki, które będą podlegać kontroli komisji rewizyjnej. Gdy Tadeusz Sawicki stwierdził, że nie, Zańko zauważył, że w takim razie jego zdaniem taka uchwała będzie nieważna. Mirosław Konieczny wsparł M. Zańkę i zaapelował, by do dokumentu dopisać SP ZOZ we Włodawie oraz Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie.

Poprawkę Koniecznego poparł Wiesław Holaczuk, który też wystąpił z wnioskiem formalnym o przegłosowanie propozycji zmian. Co ciekawe, żaden z radnych opozycyjnych nie jest członkiem komisji rewizyjnej. Ostatecznie 14 radnych opowiedziało się za zmianami, podobnie było z samym projektem uchwały.

Następnie rada pochyliła się nad aż trzema skargami Ireny i Tadeusza Kurkowskich na działalność starosty włodawskiego. Konieczny stwierdził, by na początku omówić, czego skarga dotyczy, a dopiero następnie przejść do głosowania. – Ta kwestia ciągnie się już od pewnie dwudziestu lat – mówił Edward Łągwa. – Było wiele zawiadomień do prokuratury i spraw w sądzie.

Ci państwo kupili działkę od banku i wydaje mi się, że powinniśmy bez wymądrzania się pozytywnie zakończyć tę sprawę i nie kłaść wielkiego nacisku na jakieś braki formalne, czy inne niedopatrzenia ze strony tych państwa. Myślę, że nie powinniśmy się zastanawiać, czy starosta naruszył prawo, ale dążyć do tego, by spór zakończyć polubownie dla obu stron – przekonywał Łągwa. Podobnego zdania był W. Holaczuk, który z kolei zauważył, że jakiekolwiek wtrącenie się w ten spór może narazić na konsekwencje prawne.

– Złamanie procedur w tym przypadku nastąpiło, więc trzeba być bardzo ostrożnym – mówił prezes włodawskich struktur PiS. Okazało się, że sprawę doskonale zna też T. Sawicki, były wójt gminy Włodawa. – Jedynym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest wniesienie sprawy do sądu o zniesienie współwłasności. Na tej działce można pobudować dom z 13 wejściami na każdego współwłaściciela. Dyskusja na temat zasadności tej skargi? – ja jej się nie podejmę – stwierdził Sawicki.

Nieco więcej światła na tę tajemniczą sprawę rzucił Piotr Gorgol. – Nieruchomość o powierzchni 55 arów ma 15 współwłaścicieli, z których każdy chce się na niej pobudować. Po podziale działki na 7-arowe, ludzie ci zaczęli się kłócić o to, kto ma pierwszy stawiać dom. Sprawa jest w sądzie. Wierzę, że niedługo się rozwikła – podsumował. Ostatecznie wszystkie uchwały ws. skargi na działalność starosty zostały przegłosowane.

Zagłosuj i zapomnij

W dalszej kolejności radni przyjęli formalne uchwały dotyczące ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz w sprawie regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez powiat, w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat włodawski.

Punkty przeszły niemal bez dyskusji, podobnie jak likwidacja Szkoły Policealnej dla Dorosłych we Włodawie oraz w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Powiatowi radni szybko poradzili sobie także z kolejnymi punktami: ustalili wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku, wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Sokołowskiego we Włodawie, wyrazili zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowych położonych we Włodawie, określili szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, a także w sprawie zwolnienia mieszkańców powiatu włodawskiego z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Gorąco zrobiło się podczas przyjmowania zmian w budżecie. Dyskusję rozpoczął W. Holaczuk, pytając m.in. o kwoty zarezerwowane na wymianę fotela starosty, czy wyposażenia sali konferencyjnej. – Na konferencję w Urzędzie Marszałkowskim na XX-lecie samorządu każdy powiat daje po 5 tys. zł. Jaki jest stan krzeseł w tej sali, każdy widzi – ripostował starosta.

Ostatnią uchwałą była ta w sprawie ustanowienia statutu powiatu włodawskiego. – Trochę zaczyna to przypominać brazylijską telenowelę, bo mamy już kolejne podejście do tego tematu – odezwał się M. Zańko. – Wielokrotnie odrzucaliście moje poprawki, a gdyby je zaakceptowano, problem byłby już dawno rozwiązany. Zapis o ilości etatowych członków zarządu powiatu musi być określony w statucie.

W moim odczuciu zatrudnienie Adama Panasiuka jest sprzeczne z ustawą o samorządzie terytorialnym. Będę głosował przeciw wprowadzeniu etatowego członka zarządu, bo starosta i wicestarosta na tak mały powiat w zupełności wystarczą. Gdyby już miał być, to zarząd powiatu powinien być zmniejszony do 3 osób. Nie będę proponował tych poprawek, bo i tak nie ma szans na ich wprowadzenie, no chyba że ktoś by się pomylił – ironizował radny.

– We własnej sprawie wypowiadać się jest mi niekomfortowo, ale muszę sprostować – mówił A. Panasiuk. – Zarabiam ok. 70 tys. zł, ale jednocześnie powiat nie ponosi kosztów utrzymania społecznego członka zarządu, więc faktycznie kosztuję powiat mniej niż 50 tys. zł rocznie. Poza tym w poprzednim okresie do każdego obiektu był zatrudniany koordynator, teraz ich obowiązki przejąłem ja – tłumaczył Pansiuk.

– Od zakończenia kadencji W. Holaczuka do chwili obecnej zatrudnienie w starostwie wzrosło o 4 lub 5 osób – kontratakował Zańko. Z kolei M. Konieczny zaproponował, by w statucie zarząd trzyosobowy zastąpić dwuosobowym. Poprawki opozycji zostały odrzucone i ostatecznie, stosunkiem głosów 8 za, 6 przeciw i 1 wstrzymujący się statut został przyjęty.

Sprawozdania i informacje

Następnie radni przyjęli sprawozdania dyrektorów: Muzeum – Zespołu Synagogalnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Przy tym ostatnim głos zajął Wiesław Holaczuk zauważając, że szpitalne finanse są w głębokim dołku. – Sytuacja finansowa się nie zmienia i w każdej chwili może pociągnąć nas na dno, więc może warto zastanowić się nad zorganizowaniem specjalnej sesji, której tematyka będzie poświęcona tej kwestii – mówił. – W tamtym roku płaciliśmy 1,74 mln na obsługę starych kredytów – wyjaśniała Teresa Szpilewicz, dyrektor szpitala. –

Do tego miesięcznie płacimy ponad 100 tys. kredytu, a sami nie jesteśmy w stanie spłacać starych długów bez pomocy z zewnątrz, tym bardziej, że nie można posiłkować się tzw. nadwykonaniami. Przychody zwiększyliśmy o 4 mln zł dzięki dodatkowym usługom. Sporo środków poszło na uruchomienie i usprawnienie sprzętu, a ok. pół miliona przeznaczyliśmy na wydatki inwestycyjne.

Mamy najniższy kontrakt w okolicy, ale i tak zadłużenia bardzo spadły w stosunku do przychodów. W 2015 r. mieliśmy 25 milionów długu, który sukcesywnie spłacamy, ale nie poradzimy sobie z tym w ciągu kilku lat – tłumaczyła pani dyrektor. Efekt głosowania w tej sprawie to 8 głosów za, co stanowiło większość, więc sprawozdanie zostało przyjęte.

Punkt „Wnioski i oświadczenia radnych” zaczął przewodniczący Romuald Pryll, apelując o rychły remont drogi Osowa – Urszulin. Piotr Gorgol o to samo poprosił w przypadku drogi gruntowej Orchówek – Okuninka. W. Holaczuk pytał, czy w związku z poparciem nauczycieli przez starostę będzie większa kwota na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz czy z oszczędności strajkowych można kupić ławki i inny sprzęt dla szkół.

Pytał też o nabór do obsady personalnej projektu „Środowiskowe centrum pomocy psychologicznej” w szpitalu oraz skąd pochodzą zatrudnione do obsługi projektu osoby. Chciał też wiedzieć, gdzie będą usytuowane parkingi przy Chełmskiej i kiedy ta ulica oraz Długa będą remontowane.

Zauważył też, że na posesji przy Sztabowej widać niegospodarność w postaci wielu suchych i połamanych drzew, które można – jego zdaniem – wykorzystać. Na koniec poprosił o zagospodarowanie bieżni starego stadionu, zapytał, czy działa już wanna na oddziale rehabilitacji oraz czy droga w Zaświatyczach została zgłoszona do dofinansowania. – Radny Holaczuk mnie zainspirował, więc zapytam jeszcze, jaka jest skala strajku nauczycieli w powiecie i czy strajkowali tylko związkowcy, czy również ci niezrzeszeni. Na te pytania odpowiadali dyrektorzy powiatowych szkół:

Arlena Krawczuk (I LO): – W mojej szkole do strajku przystąpiło 17 nauczycieli, w czwartek (25 kwietnia) ich liczba zmalała do 9. Administracja i obsługa nie przystąpiła do strajku.

Irena Dejer (SOSW): – Do protestu przystąpiło ok. 2/3 nauczycieli. Nie strajkowało 12 osób. Od jutra (26 kwietnia) wszyscy wracają do pracy.

Eugeniusz Omelczuk (ZSZ nr 1 i II LO): – Na ok. 100 pracowników 88% opowiedziało się za strajkiem. Na chwilę obecną udział w nim bierze 25 nauczycieli.

Po jego wystąpieniu sesję zakończono. (bm)

About TV Włodawa

15 odwiedzających teraz
1 gości, 14 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 34 o godz. 12:29 am UTC
Ten miesiąc: 85 o godz. 11-05-2019 08:18 pm UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC