Home / Aktualności / Przejście kolejowe w Orchówku wciąż aktualne
tory kolejowe

Przejście kolejowe w Orchówku wciąż aktualne

Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Ministerstwie Gospodarki dotyczącego m.in. infrastruktury kolejowej mówiono także o realnej możliwości powstania kolejowego przejścia granicznego w Orchówku. Z Białorusią. – Jestem całym sercem za – mówi starosta Wiesław Holaczuk.
Informację o tym spotkaniu podał portal internetowy Rynek Kolejowy.
- Niestety nasze możliwości tranzytowe w układzie wschód- zachód nigdy do końca nie były wykorzystane. W PKP PLK pracujemy obecnie nad linią szerokiego toru do Włodawy z mostem na Bugu – mówił podczas spotkania przewodniczący rady nadzorczej PKP PLK, Arkadiusz Krężel. – Sztuką jest realizacja projektów które wyprzedzają czas. Nie wiem, kiedy nasza sytuacja polityczna zmieni się na tyle, że będziemy mogli być może zaproponować pewne projekty, które będą łączyć, a nie będą dzielić.

Zawsze projekty infrastrukturalne miały to do siebie, że one łączyły, a nie dzieliły i tworzyły pewnego rodzaju podstawę do dalszej współpracy.
Warto dodać, że plany dotyczące otwarcia przejścia kolejowego opracowywane są od kilku lat. Z inicjatywa wystąpili właśnie kolejarze. Podczas Forum Towarowych Operatorów Kolejowych w maju 2013 r. A. Krężel wspominał, iż PKP PLK opracowuje projekt, który zakłada powiązanie LHS (torów szerokich) z systemem kolei białoruskich.
Projekt został opracowany w związku z zagrożeniami związanymi z realizacją rosyjskich planów budowy szerokich torów do Wiednia, omijających Polskę. Jeśli te plany zostałyby ona zrealizowane, zniwelowana zostałaby możliwość eksploatacji 400-km odcinka szerokiego toru od granic polsko-ukraińskiej do Sławkowa (niedaleko Katowic), jak również nasze możliwości wykorzystania tranzytu.
- Perspektywa zbudowania szerokiego toru do Włodawy z mostem na Bugu i wykorzystania potencjału kolei białoruskich i transportu do korytarza północnego, który może mieć szczególnie istotne znaczenie dla polskich producentów rolnych, dlatego, że dzisiaj Chiny stają się bardzo dużym importerem żywności. Czas transportu się bardzo liczy – uważa A. Krężel. – Kto wie, czy to nie będzie taki projekt, który nam bardzo mocno w obszarach gospodarczych przybliży kwestie relacji dwóch rynków. Wymagałoby to wybudowania szerokiego toru złożonego z dwóch linii, do Zawady, a następnie modernizacji torów do Sławkowa.
Plany PKP popiera starosta W. Holaczuk oraz wójt gminy Włodawa – Tadeusz Sawicki. Wójt nawet cały czas trzyma pod tę inwestycję grunty w miejscu, gdzie by mogła powstać stacja przeładunkowa w Orchówku.
- Na pewno jest to wielka szansa dla powiatu włodawskiego, który nie ma żadnego przejścia granicznego – mówi starosta. – Jest to jednak przede wszystkim ogromna szansa dla polskich kolei oraz rozwoju gospodarczego nie tylko pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego, lecz także całego kraju. Cieszy mnie ogromna determinacja lubelskich kolejarzy, by ta inwestycja została zrealizowana. Na pewno z wspólnie z wójtem gminy Włodawa jesteśmy żywo zainteresowani budową mostu kolejowego w Orchówku i będziemy tę ideę wspierać, na ile tylko się da.
Rozpatrywany projekt zakłada przedłużenie LHS-u na odcinku Włodawa – Chełm – Rejowiec – Zawada (LHS). Wstępna kalkulacja projektu zakłada koszt 700 mln euro – 1 mld euro. Projekt ten mógłby nabrać europejskiego znaczenia, mógłby zostać wsparty przez UE. Jego atrakcyjność podnosi dodatkowo fakt, że koszt budowy szerokiego toru do Wiednia jest o wiele wyższy, oceniany na aż 6 mld euro.W skład projektu wchodziłoby: zwiększenie przepustowości LHS – budowa drugiego toru lub mijanek na linii, połączenie linii szerokotorowej z odgałęzieniem z korytarza nr 8, połączenie LHS z siecią kolei białoruskich (w linii prostej Włodawa – Zamość to 90 km). W dalszej perspektywie rozpatrywane jest także przedłużenie linii szerokotorowej do Ostrawy/Bohumina.

źródło: Starostwo Powiatowe we Włodawie

About TV Włodawa

27 odwiedzających teraz
0 gości, 27 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 40 o godz. 06:18 am UTC
Ten miesiąc: 55 o godz. 09-13-2023 10:04 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC