Home / Kultura / Sztuka / Profesor Oświaty z Modrzewiaka
trociuk

Profesor Oświaty z Modrzewiaka

trociukMirosław Trociuk, wicedyrektor ZSZ nr 1 II LO we Włodawie, opiekun szkolnego Koła Astronomicznego ,,Pulsar,, , został wyróżniony zaszczytnym tytułem Profesora Oświaty. W całej Polsce tym tytułem może się poszczycić tylko 73 nauczycieli. To jest wielki zaszczyt i honor nie tylko dla wybitnego pedagoga, jakim jest pan Mirosław, ale również wielki splendor dla naszej szkoły- mówi Mirosław Omelczuk , dyrektor ZSZ nr 1 i II LO Jesteśmy dumni, że mamy w swojej kadrze takiego profesora.

Oficjalnie tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzyma w Dniu Edukacji Narodowej, podczas uroczystości w Warszawie, 14 października. Tytuł ten nadawany jest przez ministra edukacji narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty nauczycielom spełniającym określone kryteria formalne oraz merytoryczne.

Kapitała uznała ocenę dorobku zawodowego M. Trociuka za wyjątkową w skali kraju. Ten tytuł to potwierdzenie jego szczególnych osiągnięć związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Nauczyciele uhonorowani tytułem profesora oświaty to ludzie znani w edukacji, którzy oddali swoje serca i umysły najmłodszym obywatelom. Przyznanie nauczycielowi takiego tytułu jest docenieniem jego wyjątkowego dorobku zawodowego i starań na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów , a także uznaniem dla jego pasji i osiągnięć. To są najlepsi z najlepszych- mówi o wyróżnionych minister edukacji Krystyna Szumilas.

Jestem bardzo zadowolony z faktu , że tak wyjątkowego nauczyciela, jakim jest bez wątpienia Mirosław Trociuk, wreszcie doceniono mówi Wiesław Holaczuk , starosta włodawski. Miałem okazję z nim przez wiele lat pracować i wiem , jakim jest perfekcjonistą. Poznałem też jego wielkie zaangażowanie oraz serce w całości oddane uczniom i szkole. Ten zaszczytny tytuł nadany Panu Profesorowi to powód do dumy dla nas wszystkich .

Profesor oświaty – tytuł honorowy przeznaczony dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (nauczycieli liceum, technikum, szkoły zawodowej).

Tytuł honorowy profesora oświaty może otrzymać nauczyciel dyplomowany mający co najmniej 20-letni okres zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, z zastrzeżeniem 10-letniego okresu zatrudnienia jako nauczyciel dyplomowany. Ten tytuł nadawany jest na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nauczyciel taki musi również mieć znaczący i uznany dorobek zawodowy. Wnioski do kapituły składane są przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Wraz z tytułem otrzymuje się również 6-miesięczne wynagrodzenie.

źródło: Nowy Tydzień

About TV Włodawa

16 odwiedzających teraz
0 gości, 16 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 38 o godz. 12:02 am UTC
Ten miesiąc: 39 o godz. 03-02-2024 11:52 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC