Home / Kultura / Sztuka / Powiat włodawski na podium w Polsce
wieslaw holaczuk

Powiat włodawski na podium w Polsce

Powiat włodawski zajął trzecie miejsce wśród 314 powiatów w Polsce w prestiżowym rankingu samorządowych inwestycji w infrastrukturę techniczną w latach 2010-12. Wydatki per capita (na głowę) mieszkańca w tych latach wyniosły w powiecie 355,54 zł.

Również trzecie w kraju miejsce zajął ten powiat w kategorii wykorzystania środków unijnych w latach 2009-12 (per capita, uwzględniając inflację – 1036,43 zł). Ranking przygotował i opracował jeden z najwybitniejszych polskich znawców ekonomii samorządowej – prof. Paweł Swaniewicz.
Nagrody rankingowe rozdano podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Warszawie 9-10 października.

Podczas gali w towarzystwie ministrów samorządowcy mieli okazję nie tylko do świętowania, ale i rozmawiania o palących problemach; problemach, które są związane przede wszystkim z błędna polityką finansową państwa względem samorządów.
- To nasz wielki wspólny sukces – mówi starosta Wiesław Holaczuk. – I wyniki rankingu wyraźnie zadają kłam tym wszystkim, którzy twierdzą, że w powiecie w tej kadencji nic się nie robi i nie inwestuje. Wyniki tym bardziej cieszą, że widać dynamikę, która obrazuje wyraźnie, że z roku na rok nasza pozycja jest coraz lepsza w Polsce wśród powiatów. A przecież wiadomo, że tu na wschodzie jest zawsze dużo trudniej. Jeśli się jednak chce, to można.
Jak piszą autorzy corocznego rankingu – Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka sama, ale warto przypomnieć najważniejsze elementy. Pod uwagę bierzemy nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Nie sugerujemy, że są one ważniejsze na przykład od tych związanych z oświatą czy kulturą. Ale warto im się przyglądać, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego (oczywiście na gospodarkę wpływa też stan oświaty, ale jest to wpływ oddziałujący w dłuższym okresie).

Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach: – transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), – gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, zaliczamy też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”, – gospodarka mieszkaniowa. Przy takiej definicji uwzględniamy w tym roku od 60 proc. wszystkich inwestycji powiatów do 73 proc. całości wydatków inwestycyjnych w miastach na prawach powiatu. Bierzemy pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2012 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat.
Powiat włodawski wykazuje dużą tendencję do zajmowania coraz wyższych lokat w kategorii „Inwestycje w infrastrukturę techniczną – powiaty”. Jeszcze w tabeli za lata 2007-09 zajmował 139 miejsce w Polsce, za lata 2008-10 – już 49 pozycję, za lata 2009-11 – 13 w kraju, zaś za lata 2010-12 – już trzecią. Co ciekawe bez możliwości pozyskania dotacji inwestycyjnej, powiat włodawski byłby bardzo daleko – za lata 2010-12 dopiero na 127 miejscu.
Z kolei w kategorii „Powiaty – wydatki finansowane ze środków unijnych w latach 2009-12” powiat włodawski zajął również trzecie miejsce w Polsce. W latach 2007-11 było to także trzecie miejsce, zaś w latach 2004-09 – miejsce 24. Od lat liderem wśród powiatów w tej kategorii jest ziemia przasnyska (woj. mazowieckie), drugie miejsce ma zaś powiat lubelski.
Przy okazji warto dodać, że wśród gmin wiejskich w tej kategorii liderem w kraju jest Podedwórze z kwotą ponad 8 tys. zł na głowę mieszkańca. I jest tym liderem od lat.

źródło: Starostwo Włodawa

About TV Włodawa

11 odwiedzających teraz
1 gości, 10 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 29 o godz. 10:26 am UTC
Ten miesiąc: 93 o godz. 07-11-2024 04:48 am UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC