Home / Aktualności / Polsko-ukraiński projekt drogowy. Debata w Okunince
debata

Polsko-ukraiński projekt drogowy. Debata w Okunince

W Okunince nad J. Białym odbyły się warsztaty tematyczne w ramach polsko-ukraińskiego projektu drogowego. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie oraz przedstawiciele partnera, tj. gminy Szack. Szkolenie miało na celu poznanie zasad funkcjonowania służb drogowych w poszczególnych krajach, nowych technologii i dobrych praktyk stosowanych w drogownictwie. W spotkaniu udział wzięli także Wiesław Holaczuk – starosta włodawski i Siergiej Parkhoniuk –

(10-11 lutego) W Okunince nad J. Białym odbyły się warsztaty tematyczne w ramach polsko-ukraińskiego projektu drogowego. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie oraz przedstawiciele partnera, tj. gminy Szack. Szkolenie miało na celu poznanie zasad funkcjonowania służb drogowych w poszczególnych krajach, nowych technologii i dobrych praktyk stosowanych w drogownictwie. W spotkaniu udział wzięli także Wiesław Holaczuk – starosta włodawski i Siergiej Parkhoniuk – wicestarosta szacki.
W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, ZDP we Włodawie realizuje projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z sieci komunikacyjnej pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Szacką Radą Wiejską. Całkowity koszt projektu wynosi 807.445,48 euro. Koszty kwalifikowane po stronie polskiej wynoszą 399.754 euro, 10% tej kwoty (tj. 39.975 euro) stanowi wkład własny powiatu włodawskiego. Planowany termin realizacji projektu – 14 maja br.
- Celem projektu jest zbudowanie trwałych podstaw we współpracy pomiędzy partnerami projektu w zakresie poprawy jakości sieci komunikacyjnej – mówi Wiesława Kadrow, dyr. ZDP – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego obszarów przygranicznych oraz usprawnienie w zarządzaniu dróg poprzez wyposażenie powiatu włodawskiego i rejonu szackiego w wysokospecjalistyczny sprzęt drogowy, a także podniesienie wiedzy i skuteczności działań służb zajmujących się transgraniczną infrastrukturą transportową.
W ramach projektu zaplanowano: zakup sprzętu i maszyn (ścinarka do poboczy, koparko-ładowarka, samochód ciężarowy wywrotka, samochód osobowo-dostawczy, rębak do gałęzi, piaskarka, 5 pługów odśnieżnych lemieszowych, pług wirnikowy, płyta wibracyjna, kosiarka do traw) dla ZDP we Włodawie; zakup sprzętu i maszyn (koparko-ładowarka, samochód ciężarowy wywrotka, samochód osobowo-dostawczy, rębak do gałęzi, piaskarka, pług odśnieżny, podmiatarka) dla gminy Szack; opracowanie interaktywnej mapy obrazującej sieć dróg powiatu włodawskiego i rejonu szackiego ze wskazaniem miejsc niebezpiecznych (funkcja ta będzie szczególnie przydatna dla turystów odwiedzających partnerskie rejony); uruchomienie systemu nawigacji pojazdów poprzez montaż lokalizatorów GPS, co pozwoli na ciągły monitoring ich pracy; opracowanie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, która zawierać będzie m.in. zagrożenia i lokalizację miejsc niebezpiecznych na drogach obu przygranicznych samorządów.
- To są nasze pierwsze doświadczenia w realizacji wspólnych z zagranicznym partnerem tego typu projekty – mówi W. Holaczuk. – I jestem naprawdę zadowolony z tej współpracy. Zdobyte teraz doświadczenie zaowocuje na pewno w pozyskiwaniu środków unijnych z programowania na lata 2014-2020. Gmina Szack to nasz najsolidniejszy partner w wielu dziedzinach – od kultury, poprzez sport aż do właśnie wspólnych projektów infrastrukturalnych, które pomogą nam jeszcze lepiej wypromować nasze pogranicze.

źródło:  Powiat Włodawski

About TV Włodawa

11 odwiedzających teraz
1 gości, 10 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 24 o godz. 12:59 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC