Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Podsumowanie programu „Rodzina 500+” woj. Lubelskiego
kasa

Podsumowanie programu „Rodzina 500+” woj. Lubelskiego

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk podsumowali dotychczasową realizację programu „Rodzina 500+” na terenie województwa lubelskiego. Podczas konferencji prasowej przedstawione zostały informacje nt. wypłaty świadczeń wychowawczych i form wydatkowania środków z programu. Obecni na konferencji goście: pani Marzena Józwiak, matka siedmiorga dzieci oraz pan Marek Wilczewski, ojciec czwórki dzieci, mówili o znaczeniu programu dla ich rodzin. 

Wojewoda Czarnek zwrócił uwagę, że dzięki środkom z programu rządowego „Rodzina 500+” wielu rodzinom żyje się zdecydowanie lepiej i łatwiej. Efektem wdrożenia programu jest m.in. większa liczba wyjazdów dzieci na letni wypoczynek, a także większy komfort w przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W ocenie wojewody realizowany program przyczynia się do ograniczenia skali ubóstwa wielodzietnych rodzin w regionie i całej Polsce. Wojewoda wyraził również nadzieję, że cel pierwszy programu, jakim jest zwiększenie dzietności w Polsce, będzie można zaobserwować w niedługiej perspektywie czasowej. 

Na dzień 1 lipca 2016 r.  w województwie lubelskim programem „Rodzina 500+” objętych zostało 230 156 dzieci z 137 918 rodzin. W okresie czterech miesięcy działania rządowego programu „Rodzina 500+” na Lubelszczyźnie złożono ponad 160 tys. wniosków (160 922 wniosków). 

Według stanu na dzień 31 lipca br. wszystkie gminy naszego województwa wydają na bieżąco decyzje administracyjne w sprawach o świadczenie wychowawcze. 

Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych wyniosła ponad 149 tys. (149 269), w tym ponad 4 tys. (4 660) decyzji odmownych (93% realizacji złożonych wniosków).

W całej Polsce świadczenie jest wypłacane dla ponad 52% wszystkich dzieci, do 18. roku życia. Z czego województwo lubelskie (obok podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) ma największy odsetek (ponad 58% dzieci) wypłacanych świadczeń.

W okresie od 1 kwietnia do 26 sierpnia 2016 r. Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał na wypłatę świadczeń wychowawczych – 581.611.889 zł (bez środków  na koszty obsługi zadania i na wdrożenie). Wydatki poniesione przez gminy na świadczenie wychowawcze wyniosły ponad 455 milionów (455 074 402) – bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie.

Z deklaracji rodziców wynika, że zamierzają oni przeznaczać na edukację swoich pociech coraz większą część swojego budżetu, potwierdzając przy tym jednogłośnie, że jest to możliwe dzięki otrzymaniu świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wyraził ogromną satysfakcję, że pieniądze z programu są wykorzystywane na cele prorodzinne oraz że sprzyjają rozwojowi rodzin.  

Potwierdzenie dla powyższego wniosku zawarte zostało w najnowszym badaniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarki SGH pt. „Sytuacja na rynku consumer finance”, w którym można przeczytać, że środki otrzymane ze świadczenia wychowawczego rodziny przeznaczają na pokrycie opłat związanych z przedszkolem (34,2%) czy na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32%).

Otrzymywana pomoc, co podkreślają rodziny, pozwala m.in. na opłacenie organizowanych wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru czy na basen, co szczególnie przyczynia się do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i fizycznego dzieci.

Efekty wprowadzenia w życie rządowego programu „Rodzina 500+” są w sposób szczególny zauważalne i odczuwalne w trwającym aktualnie okresie przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównie w ostatnich tygodniach wakacji można dostrzec wyraźną zmianę w sytuacji materialnej rodzin w stosunku do lat poprzednich.

Obecna podczas konferencji pani Marzena Józwiak  – mama siedmiorga dzieci – stwierdza jednoznacznie, że wrzesień był zawsze najgorszym miesiącem dla jej rodziny. Działo się tak ze względu na rozpoczynający się nowy rok szkolny i wiążący się z nim zakup wyprawek szkolnych. Jako beneficjentka programu „Rodzina 500+” nie musi się o to w ogóle martwić, bo środki wystarczają na wszystkie potrzebne podręczniki i przybory szkole, a nawet pozwalają na spełnianie marzeń jej dzieci o wyjazdach, na które bez pomocy płynącej z programu nie mogliby sobie finansowo pozwolić. 

Łączna liczba dzieci, które nie ukończyły pełnoletności i jednocześnie uczęszczają do szkół w województwie lubelskim to 298 328. Według danych CBOS w ubiegłym roku średni koszt wyprawki szkolnej dla jednego dziecka wyniósł 695 zł, gdzie w rodzinach z jednym dzieckiem wydatki osiągały kwotę 721 zł, zaś z co najmniej trojgiem dzieci nawet 1801 zł.

Wielu rodziców otwarcie przyznaje, że do tej pory nie byli w stanie zakupić swoim dzieciom wszystkich niezbędnych przyborów szkolnych. Środki pochodzące ze świadczenia wychowawczego przeznaczone zostały na zakup potrzebnych artykułów szkolnych o przyzwoitej jakości, dzięki czemu – co można usłyszeć od rodziców – dzieci nie będą się wyróżniały w negatywny sposób na tle swoich rówieśników, chodzi o zaopatrzenie pociech nie tylko w zeszyty, podręczniki czy przybory szkolne, ale także odzież, obuwie sportowe oraz plecaki. 

Jak przyznaje pan Marek Wilczewski – tata czwórki dzieci – fakt, że z programu „Rodzina 500+” płynie pomoc zapewnia jego rodzinie spokój, jeżeli chodzi o planowanie budżetu rodzinnego, tak wakacyjnego jaki i potrzebnego przed nowym rokiem szkolnym. Dzieci pana Marka w tym roku wyjechały na różne obozy harcerskie, natomiast on sam z żoną na zasłużony odpoczynek. Ponadto, jak dodaje, obecnie dzięki środkom z „Rodzina 500+” wyjście całej jego rodziny do kina czy na basen nie niesie za sobą żadnych zmartwień finansowych, ponieważ mogą sobie na to spokojnie pozwolić.  

  

Część spośród rodziców – zwłaszcza z rejonów wiejskich – zauważa, że w minionych latach dzieci wykonywały w okresie wakacyjnym różnorakie prace dorywcze, m.in. przy zbiorach owoców sezonowych, podczas gdy aktualnie mogą korzystać w tym czasie z zasłużonego odpoczynku, a rodzice są w stanie sprostać przynajmniej minimalnym ich potrzebom w tym zakresie. Warto podkreślić jak bardzo tego typu wyjazdy są istotne dla rozwoju dziecka, chociażby pod kątem edukacyjnym, krajoznawczym, a w wypadku obozów czy kolonii usamodzielnienia pociech. 

Na duże podkreślenie zasługuje również fakt, że odpowiednie zapisy ustawy wprowadzające program „Rodzina 500+” dają możliwość – w wyjątkowych przypadkach – na zamianę świadczenia pieniężnego na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług.

W swoich wypowiedziach minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że te świadczenia mogą być zamienione na bony spożywcze, na opłatę za przedszkole czy żłobek, za dożywianie dzieci w szkole, wykup obiadów bądź innych posiłków, bądź też zakupy rzeczowe, które są realizowane razem z pracownikiem socjalnym.

W województwie lubelskim liczba świadczeń wychowawczych przyznanych na podstawie decyzji administracyjnych w okresie 4 ostatnich miesięcy (kwiecień-lipiec) wyniosła ogółem 947 321 świadczeń. W związku z sygnałami dotyczącymi marnotrawienia środków, prowadzono łącznie 38 spraw o zamianę formy wypłaty świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub opłacania usług. W ich wyniku  przekazano łącznie 147 świadczeń wychowawczych w formie rzeczowej lub opłacania usług. 

źró∂ło: UW Lublin

About TV Włodawa

23 odwiedzających teraz
7 gości, 16 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 32 o godz. 04:19 am UTC
Ten miesiąc: 178 o godz. 09-14-2018 12:26 pm UTC
Ten rok: 276 o godz. 07-06-2018 03:36 pm UTC