Home / Aktualności / Pociągiem na Białoruś przez Orchówek
pociag

Pociągiem na Białoruś przez Orchówek

pociagBiałorusini, podobnie jak i Polacy mają identyczne pragnienie dotyczące potrzeby budowy mostu kolejowego w Orchówku – powiedzieli wysocy białoruscy urzędnicy kolejowi z Brześcia podczas spotkania we włodawskim starostwie. Nowy most kolejowy może powstać na Bugu w miejscu, gdzie przed wojną on stał. Połączyłby Polskę z Białorusią, a korzystałyby z niego pociągi pasażerskie i towarowe.

(26 marca) Białorusini, podobnie jak i Polacy mają identyczne pragnienie dotyczące potrzeby budowy mostu kolejowego w Orchówku – powiedzieli wysocy białoruscy urzędnicy kolejowi z Brześcia podczas spotkania we włodawskim starostwie. Nowy most kolejowy może powstać na Bugu w miejscu, gdzie przed wojną on stał. Połączyłby Polskę z Białorusią, a korzystałyby z niego pociągi pasażerskie i towarowe.

W spotkaniu, którego owocem jest protokół podpisany przez stronę białoruską i PKP Lublin, udział wzięli m.in. Wiesław Holaczuk – starosta włodawski, Zygmunt Grzechulski dyrektor PKP PKL Lublin, Kazimierz Woźniak – przedstawiciel PKP Mińsk, Józef Górny – wiceprezydent Chełma, Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa.
Dyskutanci w pełni zgodzili się z potrzebą budowy mostu kolejowego, którego koszt oscyluje ok. 30 mln zł. Strona polska podkreślała w swoich wypowiedziach, że odbudowa mostu w Orchówku i tym samym przywrócenie przedwojennej linii kolejowej spowoduje rozwój gospodarczy, turystyczny i społeczny tego regionu. Na wielkie znaczenie dla miasta Chełma tej linii zwrócił uwagę J. Górny. – Przywrócenie linii kolejowej w trójkącie Chełm – Kowel – Brześć pozwoli na dynamiczny rozwój tego regionu. Chełm na pewno na tym tylko zyska.
Uczestnicy spotkania zwracali także uwagę na możliwość pozyskania znacznych funduszy unijnych z rozdania 2014-2020. To będę większe sumy dla Lubelszczyzny niż te z kończącego się teraz programu 2007-13. Jednym z ważnych elementów, które mogą wpłynąć na decyzję o budowie mostu w Orchówku jest kwestia rozwoju zagłębia węglowego na szeroko rozumianej Chełmszczyźnie. – Jeśliby się udało zbudować nowe kopalnie, w tym również na terenie powiatu włodawskiego, gdzie węgiel zalega pod ziemią w gigantycznych rozmiarach, to nowa linia kolejowa stanie się nie tylko odległą perspektywą, ale zwykłą i pilną koniecznością – mówił starosta W. Holaczuk. – Na pewno jednak już dziś jest potrzeba wybudowania tego mostu.
Równie optymistycznie wypowiadali się lubelscy kolejarze o perspektywach rozwoju tej linii, chociaż zwracali uwagę, ze decyzyjność całej inwestycji leży po stronach rządowych Warszawy i Mińska.
- Budowa nowej przeprawy – przy dobrych i skutecznych międzyrządowych rozmowach – mogłaby ruszyć już w przyszłym roku. Nie jest wcale nierealne postawienie tego mostu w 2015 r. – zapewniał nas Kazimierz Woźniak – przedstawiciel PKP Mińsk Białoruski. być związana z utworzeniem nowej linii szerokotorowej. Problemem też wymienność wózków pod wagonami z szerokotorowych na normalnotorowe i odwrotnie. Taka linia dawałaby szansę przewozu towarów przez Białoruś do Rosji.
Polsko-białoruskie spotkanie kolejowe, któremu patronował starosta W. Holaczuk zakończyło się protokołem uzgodnień. Zawiera on 7 punktów. 1 Istnieją warunki techniczne do budowy kolejowego mostu granicznego łączącego linie Chełm – Włodawa po stronie polskiej i Włodawa – Brześć po stronie białoruskiej. 2 Zakłada się, że długość mostu wyniesie ok. 230 m i będzie on o konstrukcji dwu-, trzy- lub czteroprzęsłowej. 3 Parametry mostu powinny spełniać wymagania techniczne dla toru o szerokości 1520 mm i dla toru o szerokości 1435 mm w zakresie nacisku osi maksymalnego nacisku liniowego i skrajni budowli. Zakłada się, że na moście będzie splot torów 1435/1520 mm. 4 Zakłada się budowę toru o rozstawie 1435 mmm i 1520 mm od stacji Włodawa po stronie polskiej do stacji Włodawa po stronie białoruskiej. 5 Strona polska i białoruska dokonają wymiany aktów normatywnych i przepisów technicznych dotyczących budowy mostu i nawierzchni kolejowych. 6 Strony widzą potrzebę budowy mostu dla w celu zaspokojenia potrzeb gospodarczych i rozwoju wymiany towarowej oraz osobowego ruchu transgranicznego. 7 Uzgodnienia będą podstawą do dalszych prac na odpowiednim poziomie decyzyjnym.

W 1887 r. rozpoczęto budowę połączenia Chełm-Brześć przez Włodawę jako odcinka państwowej Warszawsko-Terespolskiej Kolei Żelaznej. Połączenie to miało przede wszystkim znaczenie militarne, ponieważ łączyło carskie garnizony w obu miastach. W ramach inwestycji ułożono jeden tor linii oraz zbudowano mosty kolejowe na Uherce oraz na Bugu koło Włodawy (w kierunku Orchówka). Most włodawski miał trzy przęsła o łącznej długości 230 m. Od 1900 r. przy stacji istniała także nasączalnia podkładów kolejowych. W okresie międzywojennym ze stacji Włodawa (należącej do DOKP Wilno) kursowały dwa pociągi osobowo-towarowe dziennie do Lublina i do Lubomla przez Chełm. Kolejowy obrót towarowy obejmował głownie drewno (w różnej postaci). 3 września 1939 roku lotnictwo niemieckie zbombardowało mosty i stację kolejową we Włodawie. Zniszczenie mostów oraz zmiany granic po II wojnie światowej przerwały łączność między Włodawą a stacją kolejową Włodawa. Obecnie stacja kolejowa Włodawa jest stacją końcową na trasie z Brześcia – połączenie dwa razy dziennie. (źródło – Wikipedia)

STAROSTWO WŁODAWA 

About TV Włodawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12345

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

5 odwiedzających teraz
0 gości, 5 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 24 o godz. 12:59 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC