Home / Kultura / Sztuka / OGŁOSZENIE O PRZETARGU
starostwo-2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu we Włodawie  o g ł a s z a D r u g i p r z e t a r g  u s t n y  n i e  o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości lokalowej Nieruchomość lokalowa zlokalizowana w budynku położonym przy ul Szkolnej 3a nr lokalu 8, o powierzchni 157,42 m2 (piwnica) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 812/1

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Nieruchomość lokalowa zlokalizowana w budynku położonym przy ul Szkolnej 3a nr lokalu 8, o powierzchni 157,42 m2 (piwnica) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 812/1 dla której jest prowadzona księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Chełmie, XI zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Włodawie Nr LU1W/00032950/7 wraz z udziałem wynoszącym 15742/55955 w częściach wspólnych budynku i gruncie. Położona w budynku mieszkalnym obok internatu I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. Nieruchomość według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włodawy znajduje się na terenach usług oświaty C53 UO. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 11 000

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia2013 r. ( wtorek) o godz. 9:00.

Miejsce przetargu – Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 24.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m w wysokości 1 000 zł. Wadiumwinno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 06.12.2013 r. (piątek) na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 62 8042 0006 0550 1603 2000 0050. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, podanym w protokole przetargowym w celu podpisania umowy kupna-sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cenę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wadium wpłacone w pieniądzu, należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010,najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe Informacje w przedmiocie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Włodawie ul. Kościelna 7, pokój Nr 102 lub 105 w godzinach 7:30 – 15:30 od wtorku do piątku, poniedziałek od 8:00 do 16:00 tel. 82 / 5725-663.

Pierwszy przetarg w dniu 04.11.2013 r. na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym.

Starosta Włodawski

/-/ Wiesław Holaczuk

About TV Włodawa

16 odwiedzających teraz
0 gości, 16 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 29 o godz. 01:24 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC