Home / Aktualności / Obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej.
unnamed (1)

Obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w związku z wystąpieniem na terytorium Polski, w województwie podlaskim dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików, wyznaczono obszar zagrożenia, w którym wprowadzone zostały odpowiednie restrykcje m.in. w zakresie hodowli świń i polowań na zwierzęta łowne.

Powyższy obszar obejmuje: w województwie podlaskim:

a) powiat sejneński;

b) gminy w powiecie augustowskim: Płaska, Lipsk, Sztabin

c) powiat sokólski,

d) gminy w powiecie białostockim: Czarna Białostocka, Supraśl,

Zabłudów, Michałowo, Gródek,

e) powiat hajnowski,

f) powiat bielski,

g) powiat siemiatycki.

w województwie mazowieckim:

a) powiat łosicki,

w województwie lubelskim:

a) powiat bialski,

b) m. Biała Podlaska,

c) powiat włodawski.

Najważniejsze środki, które wprowadzono w w/w obszarze, to:

zakaz prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem świń;

zakaz urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych bez uzyskania zgody

właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poinformuje o

warunkach prowadzenia takiego polowania;

zakaz przemieszczania produktów, które mogą spowodować

rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, m.in. nasienia, zarodków

i komórek jajowych świń; dotyczy to również mięsa i produktów mięsnych

pozyskanych od świń, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej

obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku do niniejszego

komunikatu);

unnamed (1)

zakaz wprowadzania do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie jakichkolwiek produktów, surowców lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń, w tym

w szczególności: o dzików padłych lub odstrzelonych, a także ich mięsa, tusz oraz jakiejkolwiek innej części, o ile nie zostały uprzednio poddane odpowiedniej obróbce w zakładzie (rodzaje obróbki opisano w załączniku

do niniejszego komunikatu), oraz o wyposażenia myśliwskiego i broni; zakaz przemieszczania świń (w tym wyprowadzania z i wprowadzania do

gospodarstw), za wyjątkiem wyprowadzania świń z gospodarstwa, po

uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii) do rzeźni znajdującej się

na terenie w/w obszaru;

zakaz utrzymywania świń poza zamkniętymi budynkami gospodarskimi;

nakaz wyłożenia i utrzymywania mat dezynfekcyjnych przed

pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie;

nakaz bieżącej dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;

obowiązek karmienia świń wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem

zwierząt wolno żyjących;

obowiązek, by osoby mające kontakt z dzikami przed wejściem do

pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie ściśle przestrzegały zasad

higieny osobistej, w tym zmieniły ubranie, zdezynfekowały ręce i obuwie.

Główny Lekarz Weterynarii

About TV Włodawa

5 odwiedzających teraz
0 gości, 5 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 24 o godz. 12:59 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC