Home / Aktualności / O wirtualnych powiatach, radiu i poboczach
Wirtualny spacer gminy

O wirtualnych powiatach, radiu i poboczach

Włodarze gmin z powiatu włodawskiego niemal w komplecie stawili się na konwencie wójtów. Zastanawiająca jest nieobecność burmistrza Jerzego Września. W komentarzach dało się słyszeć, iż jedyną tego przyczyną był fakt, że konwent miał miejse w starostwie, a jego organizatorem był starosta, z którym burmistrz ostatnio nie może nawiązać wspólnego języka.

Głównym tematem konwentu była sprawa projektu „Wirtualne Powiaty”, którego liderem jest starostwo łęczyńskie. I właśnie goście z Łęcznej, na czele ze starostą Adamem Niwińskim, omawiali ten projekt, którego głównym założeniem jest umożliwienie mieszańcom małych miejscowości dostępu do szerokopasmowego Internetu. Projekt ma jednak spore opóźnienie, co niepokoiło zwłaszcza wicestarostę Edwarda Łągwę. Starosta Wiesław Holaczuk podkreślał jednak, że pomimo opóźnień, kilkunastu partnerów tego projektu nie ma innego wyjścia jak kontynuować działania. – Jego końcowym efektem będzie na pewno poprawa dostępności do Internetu dla tych wszystkich, którzy mają z tym największy problem. A to już samo w sobie w dzisiejszych czasach jest dobrem – mówił starosta włodawski. Zdaniem przedstawicieli z Łęcznej opóźnienia wyniknęły m.in. ze zmiany systemu przesyłu z Wimax na LTE oraz komplikacji proceduralnych w Brukseli.

 


Wójtowie poruszyli także kwestię naprawy dróg powiatowych i równania poboczy. Zdaniem przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych – Sławomira Poniewozika – harmonogram prac jest wdrażany. Remonty dróg i ścinanie poboczy są i będą prowadzone, o ile pogoda pozwoli.
Sporo czasu zabrała samorządowcom kwestia przyszłości Twojego Radia Włodawa. W ostatnim czasie z prowadzenia radia zrezygnował Włodawski Dom Kultury. Wraz z tą decyzją z pracą w WDK-u pożegnał się założyciel tego radia – Mariusz Józefczuk. Zdaniem wielu, to burmistrz Jerzy Wrzesień miał wpływ na zamknięcie lokalnej rozgłośni – to właśnie z nim dyrektor WDK-u konsultował decyzję o zamknięciu radia. Wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik tak skomentowała tę sprawę: – Co to za Radio Włodawa, skoro miasto nie będzie w nim uczestniczyć? Starosta Holaczuk zaproponował, by radio wpleść w szerszą strukturę – centrum promocji i rozwoju Polesia Zachodniego. – Tu nie chodzi o samo radio, lecz o coś ważniejszego: o właściwą i skuteczną promocję naszego regionu. Mamy wyjątkowe atuty, potwierdzone m.in. najwyższym certyfikatem UNESCO, których nie potrafimy wykorzystać. Często bowiem działamy na własną rękę. A tylko wspólne zabiegi promocyjne mogą dać nam szanse na lepszy i szybszy rozwój. Dobre radio może być jednym z ważnych elementów tej promocji – mówił starosta.

Wójtowie i starosta zdecydowali, że w najbliższych dniach podejmą decyzję w sprawie przyszłości TRW.

Starosta poinformował również, że tegoroczne dożynki będzie organizował powiat i odbędą się one 24 sierpnia w centrum Włodawy, przy czworoboku.

źródło: Nowy Tydzień

About TV Włodawa

11 odwiedzających teraz
0 gości, 11 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 24 o godz. 02:48 am UTC
Ten miesiąc: 28 o godz. 02-02-2023 08:59 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC