Home / Aktualności / Most w Dołhobrodach będzie odbudowany
most

Most w Dołhobrodach będzie odbudowany

Minister administracji i cyfryzacji przekazał powiatowi włodawskiemu promesę na kilkaset tys. zł na odbudowę zniszczonego rok temu przez powódź mostu w Dołhobrodach. Dzięki tym pieniądzom powinno się udać w najbliższym czasie wyremontować most.

Minister administracji i cyfryzacji przekazał powiatowi włodawskiemu promesę na kilkaset tys. zł na odbudowę zniszczonego rok temu przez powódź mostu w Dołhobrodach. Dzięki tym pieniądzom powinno się udać w najbliższym czasie wyremontować most.
Wiesław Holaczuk – starosta włodawski ma powody do zadowolenia. Po roku intensywnych zbiegów udało mu się wreszcie pozyskać dotację na odbudowę mostu w Dołhobrodach, który został zniszczony w kwietniu ub.r. podczas „powodzi stulecia” na Bugu. Promesa przyznana przez ministerstwo administracji i cyfryzacji mówi o pokryciu kosztów odbudowy w wysokości 80% inwestycji. Resztę kosztów ma ponieść powiat. Starosta uzyskał pieniądze w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Warto dodać, iż wiele samorządów musiało się zadowolić znacznie niższymi kwotami lub też ich nie otrzymało. Oczywiście z powodu braku wystarczających środków w budżecie. Dotacja zostanie udzielona na podstawie odrębnej umowy zawartej do 30 maja br.
- Remont mostu w Dołhobrodach jest dla nas priorytetem – mówi starosta W. Holaczuk. – Cieszy mnie fakt, że udało nam się pozyskać pieniądze z ministerstwa na jego remont. Gdyby nie to, musielibyśmy albo wyremontować most z własnych środków, których nie mamy, albo też czekać lata. Na pewno tamtejsi mieszkańcy czekać nie mogą.
Przetarg na odbudowę zniszczonego przez wodę mostu zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
Przypomnijmy.
1 kwietnia 2013 r. ogłoszono w powiecie alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Hanna, Włodawa, Wola Uhruska i miasta Włodawa. Od tego czasu poziom wody w rzece Bug systematycznie rósł, osiągając 16 kwietnia maksymalny stan 501 cm. Był to najwyższy poziom wody w rzece Bug od 1966 r., kiedy zanotowano 512 cm. Sytuacja była na tyle poważna w gminie Hanna, że przewidywano możliwość ewakuacji ludności, zwierząt i mienia z 32 gospodarstw. W wyniku powodzi w powiecie włodawskim zostały zalane rozległe obszary w dolinie rzeki Bug na terenie gmin Hanna, Włodawa, Wola Uhruska i gminy miejskiej Włodawa. Łącznie na terenie powiatu zostało zalane: 3850 ha łąk, pastwisk i nieużytków, 790 ha pól uprawnych, 10 ha ogródków działkowych. Drogi gminne i powiatowe (utwardzone) były nieprzejezdne na 16 odcinkach o łącznej długości ok. 9000 m. Liczne gminne drogi gruntowe zostały zalane lub nieprzejezdne. Uszkodzone zostały dwa mosty na drodze powiatowej nr 1701L oraz kilka mniejszych mostów i przepustów na drogach gminnych. Wystąpiły poważne utrudnienia w odbiorze mleka przez mleczarnie z gospodarstw w miejscowościach: Pawluki, Dołhobrody, Osiamczuki, Parchociny, Kuzawka. Utrudnienia te pokonywane były przez właścicieli gospodarstw, którzy zgromadzone mleko wywozili ciągnikami do położonych wyżej chłodni lub cystern podstawionych przez odbiorców. Bardzo dużą pomoc w zakresie transportu mleka łodzią z zalanych terenów (niedostępnych transportem kołowym) udzieliła Placówka Straży Granicznej w Dołhobrodach, której funkcjonariusze z dużym zaangażowaniem udzielali pomocy ludności w zalanych gospodarstwach. Zalana została oczyszczalnia ścieków w Hannie. 17 kwietnia wyłączono ją z użytku.

Źródło Starostwo Powiatowe

About TV Włodawa

19 odwiedzających teraz
2 gości, 17 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 38 o godz. 05:28 am UTC
Ten miesiąc: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC