Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Kultura / Sztuka / Most na Bugu przez 4 dni
EDD2017-2-696x282

Most na Bugu przez 4 dni

Pomimo wielu problemów, w tym natury międzynarodowej, udało się uzgodnić termin tegorocznych Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Zbereże (PL) – Adamczuki (UA). Rozpoczną się w czwartek (9 sierpnia) i potrwają do niedzieli (12 sierpnia). Starosta włodawski Andrzej Romańczuk wraz z wójtem gminy Wola Uhruska Janem Łukasikiem już dziś serdecznie zapraszają.

 Szczegółowy program EDD’18 jest w trakcie opracowywania. Rozmowy z partnerem z Ukrainy dopiero się zaczynają, podobnie jak tzw. urzędnicza papierkowa robota, której przy tego typu międzynarodowej imprezie jest wyjątkowo dużo. Najwrażliwszym punktem jest – jak zawsze – kwestia pozwoleń i uzgodnień pomiędzy służbami z Warszawy i Kijowa.

Jednak już dziś można zakładać, że uroczystości rozpoczną się w 9 sierpnia w godzinach porannych uroczystym otwarciem mostu pontonowego na Bugu w Zbereżu. A przez kolejne cztery dni – głównie po stronie polskiej – nie zabraknie atrakcji. Będą kiermasze, festyny, konferencje i liczne zawody sportowe. Przez zbudowany przez saperów most pontonowy można będzie przez 4 dni przekraczać granicę. Pieszo lub rowerem. Oczywiście wyłącznie z ważnym paszportem. Zamknięcie tymczasowego przejścia w późnych godzinach wieczornych 12 sierpnia. Przejście czynne będzie tylko w dzień – od godz. 8-9 rano.

WIĘCEJ W NOWYM TYGODNIU

Tylko w ub.r. granicę przekroczyło w Zbereżu prawie 50 tys. osób. EDD to ważne wydarzenie kulturalne i społeczne naszego powiatu i całej Lubelszczyzny. Warto jednak dodać, że tylko kilkanaście kilometrów stamtąd – po ukraińskiej stronie – leży unikatowe, ogromne i piękne jezioro Świtaź (20 razy większe od J. Białego w Okunince) oraz Szacki Park Narodowy. A zapewne też i dla Ukraińców powiat włodawski jest bardzo atrakcyjny turystycznie.

Powiat włodawski, jako jedyny w Polsce, graniczy z dwoma państwami: Ukrainą oraz Białorusią i nie posiada na swoim terenie żadnego przejścia granicznego. – Obecna infrastruktura graniczna jest niewystarczająca, a mieszkańcy całego pasa nadbużańskiego cierpią z powodu braku możliwości normalnego rozwoju i przygranicznej współpracy turystycznej i ekonomicznej – mówi starosta włodawski Andrzej Romańczuk i apeluje o jak najliczniejszy udział w tegorocznych EDD – Chcemy, by podczas tych kilku dni świętowano polsko-ukraińską współpracę; aby był to wyraźny sygnał dla władz centralnych – tak w Warszawie, jak i w Kijowie, że przejście graniczne jest bardzo potrzebne powiatowi włodawskiemu i jego mieszkańcom. Liczymy na masowy lobbing, który wreszcie skłoni decydentów do przyspieszenia prac i znalezienia odpowiednich kwot w budżetach rządowych na stałe przejście graniczne w naszym powiecie.

Historia starań o utworzenie przejścia granicznego w tej części Lubelszczyzny i Wołynia sięga początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Za celowością podjęcia tego przedsięwzięcia przemawia wiele względów, a przede wszystkim: szansa dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w różnych jej aspektach oraz wzrostu potencjału gospodarczego przygranicznych rejonów, gdzie słabo rozwinięty przemysł i niska bonitacja gleb oraz ogólne zapóźnienia gospodarcze negatywnie rzutują na jakość życia mieszkańców; możliwość pełniejszego wykorzystania oraz promocji walorów turystycznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Szackiego Parku Narodowego (bogactwem przyrodniczym rejonu szackiego jest m.in. 29 jezior, w tym Switaź – drugie co do wielkości i najgłębsze jezioro na Ukrainie); potrzeba zwiększenia ilości oraz bardziej równomiernego rozmieszczenia przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej, a także odciążenia w ruchu osobowym, najbliżej położonego przejścia drogowego – w Dorohusku, zwłaszcza w okresach dużego natężenia tego ruchu; korzystna lokalizacja postulowanego przejścia granicznego pod względem komunikacyjnym.

Budowę przejścia granicznego w Adamczukach uwzględnia m.in. wieloletni program celowy zagospodarowania granicy państwowej przyjęty uchwałą nr 831 Gabinetu Ministrów Ukrainy z 13 czerwca 2007 r.
„Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” to wydarzenie odbywające się od 14 lat na granicy polsko-ukraińskiej obejmujące koncerty, konferencje, spotkania, modlitwy ekumeniczne, jarmarki, rajdy rowerowe, imprezy sportowe i wiele innych. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy i służy pokonywaniu barier między społecznościami obu krajów oraz tworzy atmosferę braterstwa i współpracy.

źródło: Nowy Tydzień (pk, fot. arch.)

About TV Włodawa

38 odwiedzających teraz
0 gości, 38 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 51 o godz. 12:56 am UTC
Ten miesiąc: 155 o godz. 05-08-2020 02:14 pm UTC
Ten rok: 155 o godz. 05-08-2020 02:14 pm UTC