Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi
600x0_mbp-end-12-komputerowa

Konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi

600x0_mbp-end-12-komputerowaW związku z realizacją Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, Gmina Miejska Włodawa zamierza dostarczać Internet dla Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz na terenie miasta Włodawy bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa.

W związku z tym prosimy zainteresowanych operatorów telekomunikacyjnych o wyrażenie pisemnych opinii w powyższej sprawie, składanych w siedzibie Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

Nie zajęcie stanowiska w terminie określonym jn. Gmina Miejska Włodawa potraktujemy jako brak zainteresowania prowadzeniem na terenie Gminy Miejskiej Włodawa działalności telekomunikacyjnej.

O zakończeniu terminu na składanie opinii zawiadomimy oddzielnym komunikatem na swojej stronie internetowej: wlodawa.eu
W takim przypadku termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej www.wlodawa.eu
w zakładce „Projekty unijne” oraz pod numerem telefonu 801 00 21 21 w 35.

About TV Włodawa

23 odwiedzających teraz
6 gości, 17 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 80 o godz. 12:00 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 11-18-2017 12:33 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 11-18-2017 12:33 pm UTC