Home / Aktualności / Konsultacje z Marszałkiem
mar

Konsultacje z Marszałkiem

W Rudzie-Hucie zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne, dotyczące opracowywanego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zaproszony był marszałek województwa Krzysztof Hetman oraz samorządowcy z dwóch powiatów: chełmskiego i włodawskiego. Gospodarzem był wójt gminy Ruda-Huta – Kazimierz Smal. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele gmin i starostwa włodawskiego.
1 października br. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował i wyraził zgodę na skierowanie do konsultacji społecznych Projektu RPO WL na lata 2014-2020. W związku z opracowaniem projektu RPO WL oraz w celu realizacji zasady partnerstwa na etapie programowania, Zarząd Województwa zaplanował zorganizowanie dziesięciu spotkań konsultacyjnych na terenie województwa lubelskiego.
W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerzy gospodarczy i społeczni z regionu. Włączenie szerokiej grupy podmiotów w konsultacje społeczne ma na celu zebranie opinii i uwag w zakresie kierunków wsparcia proponowanych w projekcie programu. Każde spotkanie konsultacyjne przewidziano dla wybranych dwóch powiatów regionu.
W Rudzie-Hucie było to szóste spotkanie z cyklu, wzięli w nim udział partnerzy z powiatów chełmskiego i włodawskiego.
Projekt RPO na lata 2014-20 rozkłada środki finansowe na 15 obszarów: badania i innowacje, Cyfrowe Lubelskie, konkurencyjność przedsiębiorstw, energia przyjazna środowisku, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dziedzictwo kulturowe i poprawa stanu środowiska, mobilność regionalna i ekologiczny transport, rynek pracy, adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, włączenie społeczne, edukacja, umiejętności i kompetencje, infrastruktura społeczna oraz pomoc techniczna.
- W sumie mamy w planach dziesięć tego typu spotkań. Organizowane są one po to, by w mniejszym gronie móc podyskutować na temat założeń RPO. Chcemy wypracować rozwiązania dla całego województwa. Zależy mi na państwa wnioskach i uwagach dotyczących przyszłego RPO, to nie jest truizm, chcę państwa zapewnić, że wnioski będą uwzględniane. Mogą czuć się państwo współautorami tego dokumentu – mówił marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman i przedstawił kilka tematów do dyskusji. – Przede wszystkim chciałbym w tym nowym dokumencie przesunąć punkt ciężkości na obszary wiejskie, po to by obszary wiejskie nie konkurowały z miastami i miały wydzielone fundusze tylko dla siebie. Dotyczy to zarówno samorządów, jak i przedsiębiorców – dodał marszałek Hetman.
Po przedstawieniu głównych założeń PRO WL odbyła się dyskusja nad dokumentem, każdy z uczestników mógł w imieniu samorządu czy organizacji zgłosić swoje propozycje zmian. Głos w dyskusji zabierali m.in. wójt gminy Włodawa – Tadeusz Sawicki, przedstawiciel włodawskiego szpitala – Zenon Jakubowski oraz kierownik wydziału organizacyjno-prawnego starostwa – Mariusz Zańko. Ten ostatni zwrócił uwagę, że w nowym RPO nie ma pieniędzy na infrastrukturę sportową – tę przyszkolną ani żadną inną. Z kolei wójt T. Sawicki zwrócił uwagę, że pomysł, by korzystać z pożyczek przy „dochodowych” inwestycjach jest dobry, lecz, gdy są one niedochodowe, jak, np. drogi to zły pomysł. Marszałek stwierdził, że faktycznie infrastruktury sportowej ma nie być w RPO, zaś konieczność zwrotu części unijnej pożyczki dotyczyć będzie tylko inwestycji „dochodowych”. Dodał ponadto, że jest pomysł, by RPO obejmowało tylko drogi wojewódzkie i powiatowe, zaś pominęło gminne i lokalne. Zdaniem Hetmana, nawet na powiatówki nie ma wystarczających pieniędzy, zaś gminnymi drogami powinno zająć się państwo.

źródło: Starostwo Powiatowe Włodawa

About TV Włodawa

9 odwiedzających teraz
0 gości, 9 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 9 o godz. 01:08 am UTC
Ten miesiąc: 29 o godz. 05-01-2024 01:42 am UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC