Home / Aktualności / Konferencja naukowa „ Cmentarze po obu stronach Bugu”
starostwo-2

Konferencja naukowa „ Cmentarze po obu stronach Bugu”

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję naukową „Cmentarze po obu stronach Bugu”, która odbędzie sie w dniu: 11 kwietnia 2014 r. , w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie. Organizatorami konferencji są: Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia w Kołaczach i Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie. Prozpoczecie konferencji o godz. 9:30.

Konferencja naukowa będzie ciekawym przedsięwzięciem podsumowującym dotychczasowe badania prowadzone na terenie pogranicza w ramach projektu „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza”. Projekt badawczy obejmował badania inskrypcji nagrobnych pochodzących z cmentarzy różnych wyznań chrześcijańskich (rzymskokatolickich, prawosławnych, greckokatolickich) na terenie Polesia Zachodniego. Badania prowadzone były zarówno po stronie polskiej wymienionego obszaru, jak i po stronie ukraińskiej (obwód wołyński). Badania trwały w okresie 27.06.2013 – 26.08.2013. Wyniki tych badań zostały zgromadzone i opracowane przez pracowników naukowych uczelni zaangażowanych w projekt.

Wybór terytorium badawczego został dokonany przez pracowników zakładu Filologi Ukraińskiej UMCS w Lublinie oraz Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Badaniami kierował prof. dr hab. Feliks Czyżewski. Wyniki bada zostały przygotowywane do publikacji.

Na Polesiu zachodnim od lat funkcjonują , kontaktują się i przenikają różne systemy etniczne, kulturowe i religijne, a ludność jest zróżnicowana pod względem wyznaniowym. Interesujące dla wniosków odnoszących się do specyfiki inskrypcji nagrobnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego jest sytuowanie problematyki badawczej w kontekście historycznym, uwzględniającym dzieje chrześcijaństwa, zwłaszcza chrześcijaństwa wschodniego na tym obszarze.

Wymieniony projekt jest częścią istniejących badań naukowych nad inskrypcjami nagrobnymi, prowadzonych m.in. przez R. Sulimę, W. Szerszunowicza, J. Kolbuszewskiego, W. Kapiszewskiego, M. Rodenkównę, K. Długosza, I. Borkowskiego i in. Wśród najnowszych badań nad inskrypcjami nagrobnymi wymienić tu należy projekt badawczy prowadzony w ramach grantu własnego pt. „Strukturalno-semantyczny opis nekropolii prawosławnych Lubelszczyzny”, realizowany w latach 2005-2008 w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS.

Badania nad nekropoliami pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego prowadzone były w kontekście ogólnych problemów badawczych rozwoju kultury materialnej i duchowej regionu. W szczególności dotyczy to problematyki zachowania i ewolucji obrzędowości pogrzebowej. W ujęciu kulturoznawczym i religijnym inskrypcje nagrobne dostarczają wiedzy na temat specyfiki widzenia świata przez miejscową ludność, postrzegania życia doczesnego i podejścia do śmierci, dostarczają więc danych pomocnych przy odtwarzaniu charakterystyki etnokulturowej badanego obszaru. Napisy nagrobne dostarczają informacji językoznawczych, m.in. na temat struktury i dynamiki systemu antroponimicznego, językowych eufemizmów śmierci, osobliwości dialektalnych napisów itp.

Konferencja może stanowić ciekawą lekcję historii dla wszystkich niezaleznie od wieku.

Zapraszamy do udziału uczniów, nauczycieli, studentów oraz wszystkich zainteresowanych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Informacji szczególowych udziela Jolanta Kołtun – kierownik regionalny projektu, tel. 601 168 939, e-mail: sekretariat_tppp@siecwspolpracy-ngo.plTPPP

About TV Włodawa

17 odwiedzających teraz
0 gości, 17 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 29 o godz. 01:24 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC