Home / Kolejny most będzie jak nowy
pomost

Kolejny most będzie jak nowy

W roku bieżącym powiat włodawski złożył wniosek do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na dofinansowanie remontu czwartego już z kolei mostu przez rzekę Hannę w ciągu drogi powiatowej w Nowym Holeszowie. Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 372 tys. zł. Do 30 września most będzie jak nowy. To już będzie czwarty piękny most w powiecie.

Konstrukcję nośną mostu w Nowym Holeszowie stanowią belki prefabrykowane – mówi Wiesława Kadrow, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie. – Na istniejącej płycie z elementów prefabrykowanych zostanie wykonana płyta wyrównawczo-spadkowa wykonana z betonu. Na dojazdach do obiektu zaprojektowano żelbetowe płyty przejściowe. Obiekt zostanie zabezpieczony barieroporęczami oraz barierami energochłonnymi. W obrębie płyty pomostu zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa. Ponadto zaprojektowano wykonanie ścieków skarpowych i schodów dla obsługi, umocnień stożków z płyt betonowych. Koryto rzeki w obrębie mostu zostanie umocnione płytami ażurowymi i narzutem kamiennym.

Wartość tych robót budowlanych wyniesie 510 tys. zł.

W administracji ZDP we Włodawie znajduje się 13 mostów. – Wykonana w 2006 roku ogólna ocena stanu technicznego mostów wykazała, że ich stan był niepokojący, ale wykazywał uszkodzenia możliwe do naprawy, a których nienaprawienie spowodowałoby skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji – mówi Wiesław Holaczuk, starosta włodawski. – W latach 2007-2009 przeprowadzono remonty bieżące pięciu mostów ze środków własnych powiatu na ogólną kwotę 284 tys. zł. W ostatnich trzech latach udało się wyremontować trzy mosty: w Lucie, Osowie i Macoszynie Małym.

Od 2007 r. stan mostów w powiecie uległ znacznej poprawie. Spośród 13 obiektów już tylko dwa wymagają kompleksowego remontu. Warto dodać, że od 2009 roku powiat włodawski korzysta z utworzonej w budżecie państwa rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji obejmujących m.in. przebudowy obiektów mostowych.

 

Przy 50-procentowym udziale środków własnych przebudowano już trzy mosty zlokalizowane w ciągach dróg powiatowych:
- w 2009 r. – most przez rzekę Krzemiankę w m. Luta. Wartość robót budowlanych wyniosła 485 tys. zł, w tym wartość dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej 236 tys. zł.
- w 2010 r. – most przez rzekę Tarasienkę w m. Osowa. Wartość robót budowlanych wyniosła 498 tys. zł. Z oszczędności poprzetargowych wykonano dodatkowe roboty w postaci wzmocnienia nawierzchni na dojazdach do mostu na odcinku 500 m oraz wydłużono bariery energochłonne na łączną kwotę 127 tys. zł. Na powyższą inwestycję powiat uzyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 313 tys. zł. 
- 2011 r. – most przez rzekę Tarasienkę w Macoszynie Małym. Wartość robót budowlanych wyniosła 716 tys. zł. Z oszczędności poprzetargowych przebudowano również 250 m odcinek drogi powiatowej nr 1708L Hola – Lipówka za 277 tys. zł. Na oba zadania powiat uzyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości ponad 496 tys. zł.

About TV Włodawa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

12345

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

13 odwiedzających teraz
0 gości, 13 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 29 o godz. 01:24 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC