Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Jest odpowiedź na petycję
droga betonowka

Jest odpowiedź na petycję

Nie takiej odpowiedzi spodziewały się 723 osoby podpisane pod petycją do marszałka województwa lubelskiego, w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Włodawa – Żuków, tzw. betonówki. Odpowiedź, zdaniem mieszkańców, napisana jest oględnie. Nie daje nadziei na wprowadzenie w projekcie przebudowy drogi pożądanych przez nich zmian tj. ciągów: pieszego i pieszo-rowerowego. Zamiast tego autor odpowiedzi, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Paweł Nakonieczny, skupia się m.in. na oświetleniu, które i tak pozostaje w gestii gminy Włodawa. O najbliższych planach przebudowy drogi dowiedziano się jedynie tyle, iż w tym roku planowany jest remont odcinka… Marylin – Mosty.

Mieszkańcy Włodawy, Suszna, Korolówki, Korolówki Kolonii, Korolówki Osady oraz Żukowa, mieszkający w rejonie drogi wojewódzkiej 812, czyli tzw. betonówki, wysłali 9 stycznia petycję do marszałka województwa lubelskiego w sprawie konieczności przebudowy drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Włodawa – Żuków wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem na odcinku Włodawa – Korolówka oraz ciągu pieszego i oświetlenia na odcinku drogi nr 812 w Żukówie. Konieczność wykonania wymienionych prac motywowano m.in. bardzo złym stanem technicznym drogi, a w przypadku prośby o budowę ciągów pieszego i pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem – troską o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Odpowiedź nadeszła w ubiegłym tygodniu.
Czytamy w niej m.in.: „Droga wojewódzka nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na całej długości swojego przebiegu, stanowi jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w tym rejonie województwa lubelskiego, obciążonych dużym ruchem drogowym oraz wynikającym z tego złym stanem technicznym nawierzchni tej drogi, m.in. na odcinku Wisznice – Włodawa. Docelowa poprawa stanu technicznego tego odcinka drogi wymagać będzie wykonania jej przebudowy polegającej w głównej mierze na wzmocnieniu konstrukcji jezdni, ponieważ istniejąca konstrukcja nie posiada wystarczającej nośności w stosunku do odbywającego się ruchu. Szacunkowy koszt wykonania robót budowlanych na tym odcinku drogi wyliczony w cenach 2014 r. określony został na kwotę ponad 197 mln zł.
Zarząd Województwa Lubelskiego, mając na uwadze poprawę złego stanu technicznego tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 812, wprowadził na listę rezerwową Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich Województwa Lubelskiego na lata 2014-20 Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Wisznice – Korolówka od km 37+150 do km 70+550 o długości 33,4 km.
Niezależnie od powyższego rozbudowa tej drogi na odcinku od km 70+550 do km 75+550 (Korolówka – Włodawa) o długości 5 km wpisana została do programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-20. Informuję, że zakres prac związanych z rozbudową tego odcinka drogi zostanie określony po uszczegółowieniu tego projektu, z chwilą wykonania dokumentacji wykonawczej”.

 

 

 WIĘCEJ W NOWYM TYGODNIU

 
Zdaniem mieszkańców autor odpowiedzi stara się ich zbyć, odwlec w czasie wiążącą odpowiedź, do momentu, kiedy już będzie za późno na jakiekolwiek pożądane przez nich zmiany w projekcie przebudowy. W związku z tym będą nadal domagać się odpowiedzi na pytania: jakie prace, oprócz zmiany konstrukcji drogi, będą uwzględnione w projekcie oraz czy projektant zajmie się również zaprojektowaniem ciągu pieszo-rowerowego, co jest równie istotne, jeśli nie ważniejsze. - Dokumentacja wykonawcza to są szczegóły wykonania zrobionego już projektu, więc nie pozwolimy na odwlekanie wiążącej odpowiedzi, aż do tego momentu, kiedy niemożliwe będzie dokonanie jakichkolwiek zmian – mówią mieszkańcy.
W końcowej części odpowiedzi na petycję jej autor skupia się na temacie oświetlenia odwracając uwagę, zdaniem mieszkańców, od istoty problemu, jakim jest konieczność budowy ciągów pieszego i pieszo-rowerowego. Ciągi te bowiem, wraz z oświetleniem, są niezbędne dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Autor odpowiedzi na petycję pisze tymczasem o oświetleniu, mówiąc przy tym, nie o bezpieczeństwie, a o „podniesieniu komfortu życia mieszkańców”.
W odpowiedzi czytamy: „Odnosząc się do wskazanej w petycji problematyki oświetlenia wskazanych elementów drogi informuję, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zarządca drogi zobowiązany jest do wykonania oświetlenia drogi w szczególnych przypadkach, o których mowa w § 109 ust. 1 pkt 1-12 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016 r., poz. 124). W związku z powyższym wyszczególniony w petycji zakres prac związanych z oświetleniem ciągów: pieszego oraz pieszo-rowerowego, mający na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców, będzie należał do obowiązków gminy, zgodnie z zapisami art. 18, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r,. prawo energetyczne”.
W całej odpowiedzi na petycję jest za to jeden konkret na bieżący rok, z tym że nie odnoszący się bezpośrednio do treści pisma mieszkańców: „W bieżącym roku z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 43+550 do km 52+950 (Marylin – Mosty) o długości 9,4 km planowana jest przebudowa tego odcinka w oparciu o środki finansowe w kwocie 8 500 000 zł, pochodzące z budżetu Województwa Lubelskiego.
Jednocześnie informuję, że Zarząd Województwa Lubelskiego czyni starania mające na celu pozyskanie niezbędnych środków finansowych na kontynuację prac związanych z poprawą stanu technicznego pozostałego odcinka drogi wojewódzkiej, o którym mowa wyżej”.

 źródło: Nowy Tydzień

About TV Włodawa

17 odwiedzających teraz
1 gości, 16 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 25 o godz. 02:07 am UTC
Ten miesiąc: 56 o godz. 08-04-2022 03:45 pm UTC
Ten rok: 160 o godz. 07-07-2022 04:24 pm UTC