Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / III Włodawski Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.
film-slate2

III Włodawski Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.

Informujemy, iż Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego we Włodawie wraz ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, Młodzieżowym Domem Kultury we Włodawie, Włodawskim Domem Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie ogłosiło III Włodawski Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej. Patronat honorowy nad Przeglądem objął Burmistrz Włodawy, pan Wiesław Muszyński. 

Szkoły i placówki bądź osoby prywatne chcące uczestniczyć w ww. Przeglądzie winny przesłać karty uczestnika wraz z filmami do Publicznego Gimnazjum nr 1 na adres: ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa, do 20 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

Przegląd odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 1000 we Włodawskim Domu Kultury. Autorzy wszystkich filmów zakwalifikowanych do Przeglądu zostaną uhonorowani nagrodami sfinansowanymi ze środków Gminy Miejskiej Włodawa.

KARTA-UCZESTNIKA

REGULAMIN

III WŁODAWSKIEGO PRZEGLĄDU FILMOWEJ TWÓRCZOŚCI 

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

ORGANIZATORZY:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

Starostwo Powiatowe we Włodawie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie

Włodawski Dom Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU: 25 maja 2016 r., godz. 1000, Włodawski Dom Kultury

Cele Przeglądu:

Upowszechnienie kultury filmowej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.

Kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży sztuką filmową.

Rozwijanie zainteresowania tworzeniem filmów z użyciem różnorodnych form i technik filmowania.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę.

Założenia organizacyjne:

Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu włodawskiego.

Tematyka i forma filmu:

Film ma mieć charakter filmu krótkometrażowego (sekwencji filmowej) o dowolnej tematyce i nie może przekraczać 30 minut.

Filmy należy składać na płytach DVD.

Każda płyta powinna być czytelnie opisana (imię i nazwisko autora bądź autorów, klasa, wiek oraz adres placówki bądź adres zamieszkania osoby prywatnej). 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest dostarczenie filmu do 20 maja 2016 roku na adres: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Szkolna 7, 22 – 200 Włodawa.

Kwalifikacja filmów:

Wartość artystyczna i techniczna filmu.

Oryginalność podejścia do tematu i pomysł na film.

Kreatywność.

Postanowienia końcowe:

Autorzy wszystkich filmów zakwalifikowanych do Przeglądu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z Przeglądu z powodu jego wadliwej jakości technicznej lub w przypadku nieprzestrzegania przez twórców norm moralnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania w celach niekomercyjnych wszystkich zgłoszonych filmów.

Zgłoszenie filmu na Przegląd oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

źródło: ES

About TV Włodawa

17 odwiedzających teraz
2 gości, 15 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 25 o godz. 02:07 am UTC
Ten miesiąc: 56 o godz. 08-04-2022 03:45 pm UTC
Ten rok: 160 o godz. 07-07-2022 04:24 pm UTC