Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Na Sygnale / I EDYCJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ
straz graniczna

I EDYCJA WARSZTATÓW Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ

Policjanci z pięciu jednostek lubelskiego garnizonu wzięli udział w I edycji warsztatów szkoleniowych z zakresu współpracy Policji i Straży Granicznej. Szkolenie odbyło się na terenie Placówki Straży Granicznej we Włodawie. Celem tego przedsięwzięcia było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami o charakterze prewencyjnym.

Położenie geograficzne Lubelszczyzny ma duże znaczenie. Przez woj. lubelskie biegnie wschodnia granica Polski z Białorusią i Ukrainą. Województwo lubelskie to też obszar wielu tras tranzytowych na wschód. Specyficznymi zagrożeniami wpisującymi się w specyfikę tego obszaru są przestępstwa przygraniczne. Dlatego też konieczna staje się współpraca Policji i placówek Straży Granicznej.

Za bezpieczeństwo i porządek na terenie  przyległym do wschodniej granicy państwa odpowiedzialnych jest pięć jednostek Policji: KMP w Białej Podlaskiej, KMP w Chełmie, KPP w Tomaszowie,  KPP  w Hrubieszowie i KPP we Włodawie. Dlatego tez policjanci z powyższych jednostek na bieżąco współpracują z poszczególnymi placówkaimi SG. Kilka dni temu wzięli udział w I edycji warsztatów szkoleniowych z zakresu współpracy obydwu służb.

Celem szkolenia, które miało miejsce na terenie  Placówki Straży Granicznej we Włodawie było podniesienie poziomu wiedzy  i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie realizacji zadań związanych  z organizowaniem wspólnych z SG działań  o charakterze prewencyjnym oraz zasad współpracy i współdziałania zmierzających do poprawy realizacji wspólnych przedsięwzięć.  Współpraca służb przejazwia się m.in. w  kontroli legalności pobytu cudzoziemców, przeprowadzaniu wspólnych akcji drogowych, kontroli targowisk.

straz graniczna straz graniczna 2

Podczas wizyty pogranicznicy zaprezentowali policjantom sprzęt techniczny – m.in. optoelektronikę, transport, uzbrojenie, łączność. Mundurowi mieli także możliwość zobaczyć funkcjonowanie wieży obserwacyjnej oraz pojazdu obserwacyjnego. W formie wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi policjanci zapoznali się     z metodami ukrywania przedmiotów podlegających ograniczeniom lub zakazowi wwozu na terytorium Polski i ich ujawnianiem, rodzajami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej i metodami ich fałszerstw oraz z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

To nie ostatnie takie szkolenie. Niebawem odbędzie się II cykl warsztatów, tym razem organizowany przez funkcjonariuszy Policji.

AK

About TV Włodawa

18 odwiedzających teraz
7 gości, 11 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 34 o godz. 11:21 am UTC
Ten miesiąc: 229 o godz. 05-16-2018 10:27 am UTC
Ten rok: 229 o godz. 05-16-2018 10:27 am UTC