Home / Aktualności / Gazyfikacja Rejonu Włodawy : Konferencja Prasowa (Oglądaj)
SnapShot(14)

Gazyfikacja Rejonu Włodawy : Konferencja Prasowa (Oglądaj)

Prace, których efektem będzie przyłączenie wschodniego obszaru woj. lubelskiego do sieci gazowej zmierzają ku końcowi. Dzięki inwestycji realizowanej przez tarnowski Oddział Polskiej Spółki Gazownictwa, już w połowie roku 2015 r. planowane jest rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych z powiatów włodawskiego i chełmskiego, zainteresowanych korzystaniem z nowego źródła energii.

Lokalizacja przedsięwzięcia. Inwestycję prowadzi Zakład w Lublinie, jednostka terenowa Oddziału w Tarnowie, a jej efektem jest budowa ponad 100 km sieci dystrybucyjnej w tym około 58 km gazociągu wysokiego ciśnienia, doprowadzającego paliwo gazowe na obszar niegazyfikowanych dotąd powiatów woj. lubelskiego.

Z alternatywnego źródła energii będą mogli skorzystać mieszkańcy gmin: Hańsk, Wola Uhruska, Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim oraz Ruda Huta, Kamień i Chełm w powiecie chełmskim. Gaz popłynie gazociągiem wysokiego ciśnienia: z Kamienia do Włodawy oraz gazociągami średniego ciśnienia: z Rudy Opalin do Woli Uhruskiej, z Osowej do Dubeczna i z Włodawy do Orchówka.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

• budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 mm o długości ok. 57,7 km;

• budowę 3 stacji redukcyjno-pomiarowych I

• budowę 2 stacji pomiarowych II

• budowę gazociągu średniego ciśnienia (od dn 125 PE do dn 200 PE) wraz z przyłączami

o łącznej długości 43,2 km.

Poziom zaawansowanie prac. Prace związane z budową infrastruktury gazowej rozpoczęte

zostały w 2012 r. Inwestycja prowadzona jest bez opóźnień i zgodnie z harmonogramem.

Aktualnie dobiega końca realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200. Przed oddaniem

go do eksploatacji, rurociąg poddawany jest próbom wytrzymałości i szczelności, które

przeprowadza wykonawca zadania – firma MTM Nowum. Ponadto, prowadzone są prace

związane z zagospodarowaniem terenu stacji Io

i stacji gazowych. 30 kwietnia br. rozpoczęto kolejny etap gazyfikacji rejonu Włodawy

www.psgaz.pl

w Rudzie Opalin, Osowej i Włodawie;

o

w Dubecznie i Woli Uhruskiej;

o

i IIo,

oraz połączeń technologicznych sieci

związany z budową gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Włodawa. Jeszcze w tym

roku wykonane zostaną tam pierwsze przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych

i instytucjonalnych. Niezależnie od prowadzonych robót budowlanych wykonywane są

również prace projektowe sieci dystrybucyjnej na terenie Orchówka, Woli Uhruskiej i Rudej

Huty. Odbiór końcowy inwestycji przewidziano w połowie 2015 r.

Przyłączanie do sieci gazowej. Realizowana inwestycja pozwoli w kolejnych latach na

sukcesywne przyłączanie odbiorców do sieci gazowej w oparciu o zawierane z Polską

Spółką Gazownictwa umowy przyłączeniowe. Na stronie internetowej www.psgaz.pl/

dlaklienta umieszczono najważniejsze informacje z zakresu przyłączenia do sieci gazowej

wraz z przydatnymi dokumentami do pobrania (akty prawne, zgłoszenia, wnioski etc.).

Punkt informacyjny. Dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej

PSG uruchomiła punkt informacyjny, który mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego

we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 41. Punkt przyjęć interesantów czynny jest

raz w tygodniu, we czwartek, w godz. 8.30-13.30, tel. kom. 609 909 890, e-mail:

rdg.chelm@tarnow.psgaz.pl. Informacji związanych z procesem przyłączenia do sieci

gazowej udziela także Zakład w Lublinie oraz Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zakład w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 44-52-100, faks 81 44 52 133

e-mail:zakład.lublin@tarnow.psgaz.pl,

www.psgaz.pl

Korzyści płynące z inwestycji. Gaz ziemny to paliwo wydajne, wygodne i ekologiczne

stosowane w domach, mieszkaniach, jak i w przemyśle. Używanie go w gospodarstwach

domowych wpływa na poprawę standardu życia ponieważ gaz ziemny dostarczany za

pośrednictwem sieci gazowej jest wygodniejszy w użyciu i nie wymaga magazynowania.

Ma także wpływ na poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych poprzez

obniżenie kosztów jego eksploatacji tj. zamianę paliwa droższego –– na tańsze. Zwiększa

również możliwość rozwoju turystyki w regionie, gdyż budowa infrastruktury gazowej

jest przyjazna środowisku. Ponadto stwarza możliwość zastosowania nowoczesnych

technologii wytwarzania energii np. w placówkach użytku publicznego: szkoły czy

szpitale. I co ważne – chroni środowisko naturalne nie pozostawiając praktycznie żadnych

zanieczyszczeń w porównaniu z innymi nośnikami energii.

Projekt pn. „Gazyfikacja rejonu Włodawy” jest współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poziom

dofinansowania w stosunku do całości nakładu kwalifikowanego wynosi 45,19%.

www.psgaz.pl

Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie

ul. Piwna 5, 22-100 Chełm

tel. 82 562 74 20

e-mail: rdg.chelm@lublin.ksg.pl

About TV Włodawa

12 odwiedzających teraz
2 gości, 10 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 14 o godz. 12:13 am UTC
Ten miesiąc: 30 o godz. 05-20-2024 11:39 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC