Home / Aktualności / Fundusze norweskie dla zdrowia mieszkańców powiatu
Unknown

Fundusze norweskie dla zdrowia mieszkańców powiatu

Serce i Rozum – program profilaktyczny i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie włodawskim – taki wniosek powiatu otrzymał maksymalną liczbę punktów i 1. miejsce w kraju. Dzięki temu będzie znacznie ułatwiony dostęp do kardiologów. Co ważne, projekt jest w 100% finansowany z zewnątrz, z funduszu norweskiego.

Wniosek złożony przez powiat włodawski pierwotnie został oceniony na 49 pkt na maksymalne 59 pkt. Zajął 27 miejsce na 98 wniosków z wstępnej listy rankingowej.  Brakowało mu zaledwie 0,5 pkt, aby otrzymać dofinasowanie. Starostwo Powiatowe złożyło odwołanie i projekt otrzymał maksymalną liczbę punktów, zdobywając pierwsze miejsce w Polsce. Prawie pewne jest że wniosek otrzyma dofinasowanie. Końcową decyzję o rekomendacji projektu do dofinasowania podejmie Komitet ds. Wyboru Projektów. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 985 472 zł. Środki przeznaczone na ten projekt w 100% pochodzą  z Funduszy Norweskich EOG. Działanie związane z przygotowaniem wniosku koordynował kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Mariusz Zańko. 

Do najważniejszego działania w projekcie należy pokrycie kosztów  dostępu do lekarzy kardiologów. Ponadto zostaną pokryte koszty specjalistycznych badań dla uczestników projektu.  Za badania te Starostwo Powiatowe zapłaci kwotę prawie 655 tys. zł ze środków Funduszy Norweskich dla włodawskiego szpitala. Ponadto znaczna część pieniędzy wyda się na akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców na temat wpływu wielu czynników zewnętrznych na stan zdrowia. Odbędą się także szkolenia lekarzy pielęgniarek i ratowników nt.  czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz prozdrowotnego stylu życia oraz warsztaty skierowane do pacjentów ze zidentyfikowanym  ryzykiem ChUK w zakresie zmiany stylu życia, aktywnego wypoczynku, zdrowego gotowania i żywienia.  Dla uczestników projektu rozdawane będą w ramach zachęty ciśnieniomierze i kijki do Nordic Walkingu.

Jestem dumny, że udało nam się wspólnymi siłami przygotować i obronić dobry  projekt -Wiesław Holaczuk. -  Wiem, że będzie on służył mieszkańcom powiatu włodawskiego.  Naszym celem jest  zwiększenie dostępności opieki i edukacji zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia przez wczesaną identyfikację osób z  podwyższonym ryzykiem ChUK oraz wsparcie pacjentów wymagających nadzoru kardiologicznego. W ramach środków będziemy mogli zakupić badania we włodawskim szpitalu, dzięki czemu możemy pomóc mu finansowo Wynika to z tego, iż w ramach projektu możliwe jest  zlecanie części zadań w postaci usług medycznych podmiotom, dla których powiat jest podmiotem tworzącym.

źródło: Starostwo Powiatowe we Włodawie

About TV Włodawa

15 odwiedzających teraz
1 gości, 14 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 24 o godz. 03:37 am UTC
Ten miesiąc: 44 o godz. 11-11-2023 01:08 pm UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC