Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Czy jest potrzebna bez fotoradaru?
Straż miejska

Czy jest potrzebna bez fotoradaru?

W 2015 roku włodawska Straż Miejska „zarobiła” dla miasta 250 tys. zł. Był to ostatni rok korzystania z „dobrodziejstwa” fotoradaru. W tym roku dochód może być niemal zerowy. A koszt utrzymania SM to 432 tys. zł rocznie.

Kupiony przed kilkoma laty za 120 tys. zł fotoradar zwrócił się miastu z nawiązką już w latach poprzednich. Jednak ustawodawca w ub.r. pozbawił straże miejskie tej „maszynki od zarabiania pieniędzy”. Włodawska SM w roku ubiegłym miała dochód ok. 250 tys. zł z mandatów, w większości pochodził on z fotoradaru. W tym roku dochodu prawie nie będzie, bowiem inne mandaty to znikoma kwota.
Nie jest jednak tak, że SM w 2015 r., poza „działalnością fotoradarową”, nic nie robiła. Oto kilka liczb. Przez cały ub.r. włodawscy strażnicy nałożyli 0 (zero) mandatów za wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, ale pouczono 10 osób za to wykroczenie. Za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia nałożono 3 mandaty na kwotę 350 zł, pouczono 91 osób. Za wykroczenia przeciwko zdrowiu pouczono 5 osób. Za wykroczenia przeciwko mieniu – nikogo. Za wykroczenia przeciwko konsumentom – nikogo. Za wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej wystawiono 1 mandat. Za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego nałożono 2 mandaty na kwotę 100 zł i pouczono 68 osób. Za szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe – nikogo. Za wykroczenia wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pouczono 53 osoby, a za naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości nałożono 8 mandatów na kwotę 800 zł i pouczono 42 osoby. Ogółem nałożono 1159 mandatów na kwotę 250 tys. zł (z tego dzięki fotoradarowi 893 mandaty na kwotę 176 tys. zł).

SM przyjęła także około 200 zgłoszeń od mieszańców. Najwięcej dotyczyło psów, niewłaściwego parkowania, czystości i porządku na posesjach, braku oświetlenia, odpadającego tynku czy… koni biegających luzem po ulicy.

Warto dodać, że w 2014 r. SM zapisała w rejestrze 1501 spraw, zaś rok później tylko 922. Wielu włodawian wciąż się zastanawia, czy ta formacja jest naprawdę potrzebna. Zdania są podzielone.

źródło: Nowy Tydzień

About TV Włodawa

14 odwiedzających teraz
4 gości, 10 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 23 o godz. 12:01 pm UTC
Ten miesiąc: 27 o godz. 07-01-2022 03:47 pm UTC
Ten rok: 112 o godz. 02-01-2022 06:07 am UTC