Home / Aktualności / Cisza nocna : Jezioro Białe
jezioro

Cisza nocna : Jezioro Białe

Rada Gminy Włodawa podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Zakaz korzystania z tych urządzeń obowiązywać ma przez cały rok, w godzinach od 23 do 6 rano.

Uciążliwość powodowana emisją hałasu z urządzeń, w szczególności w kompleksie Jezior Białe-Glinki w sezonie letnim, była poruszana już wielokrotnie. Problem hałasu na letnisku zgłaszano m.in. na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Włodawskim. Na jednej z ostatnich komisji wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki zobowiązał się przedłożyć stosowny projekt uchwały na kwietniowej sesji Rady Gminy. Słowa dotrzymał. Za podjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, 2 było przeciwnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

 


Choć radni ostatecznie zagłosowali za uchwałą, w dyskusji poprzedzającej jej podjęcie, wyrazili także wiele wątpliwości co do sensu jej uchwalania. Na przykład przewodniczący Komisji Budżetowej radny Leszek Młynarczyk przytoczył funkcjonujący od dawna kodeks wykroczeń, którego art. 51 mówi, jego zdaniem, praktycznie o tym samym co gminna uchwała: „§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych)”. Zdaniem radnego Młynarczyka to wystarczający instrument na walkę z hałasem, należy go tylko egzekwować. Radny miał w tym miejscu żal do policji, że z kodeksu wykroczeń mało korzysta. W związku z tym zaproponował, by działania policji oceniać nie po sezonie turystycznym, ale przed i w jego trakcie, m.in. w kontekście udzielanej co roku przez gminę dotacji na utrzymanie nad Białym stróżów prawa. Mimo tych i innych wątpliwości radni ostatecznie opowiedzieli się za uchwałą, wychodząc z ogólnego założenia, że warto głosować za czymś, co może przyczynić się do walki z hałasem.

W myśl podjętej uchwały ogranicza się czas funkcjonowania instalacji lub używania instalacji i korzystania z urządzeń, z których hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności urządzeń nagłaśniających, poprzez wprowadzenie zakazu korzystania z tych urządzeń i używania tych instalacji od godziny 23 do 6. Ograniczenia te skierowane są do podmiotów prowadzących i organizujących dyskoteki, wieczorki taneczne, koncerty, festyny oraz działalność gastronomiczną, instytucji jak również osób fizycznych. Ograniczeń tych nie stosuje się tylko w dwóch przypadkach: w przypadku lokali zabezpieczonych przed wydostaniem się hałasu na zewnątrz budynku oraz w przypadku imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Włodawa.

źródło: Nowy Tydzień

About TV Włodawa

9 odwiedzających teraz
1 gości, 8 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 12 o godz. 06:10 am UTC
Ten miesiąc: 37 o godz. 12-04-2023 03:49 pm UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC