Home / Aktualności / Burmistrz nie otrzymał absolutorium
header

Burmistrz nie otrzymał absolutorium

Pierwszy raz od 1990 r., od początku funkcjonowania samorządu Gminy Miejskiej Włodawy Burmistrz nie otrzymał absolutorium. Włodarz miasta potrzebował poparcia 8 z 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 7 radnych. Tak naprawdę burmistrz już od dłuższego czasu stracił poparcie większości radnych i mieszkańców Włodawy.

Sprawa absolutorium dla burmistrza Włodawy Jerzego Września za wykonanie ubiegłorocznego budżetu jest nierozstrzygnięta.

Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 26 czerwca, wymaganej większości nie zdobyła propozycja przyjęcia uchwały w tej sprawie, ani jej odrzucenia, co w praktyce nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych.

Na 14 radnych obecnych na sali 7 głosowało za, czterech było przeciw, a kolejnych trzech wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że rada nie podjęła decyzji w sprawie absolutorium, ponieważ uchwała w tej sprawie wymaga bezwzględnej większości 8 głosów w 15-osobowej radzie.

Burmistrz Jerzy Wrzesień przyznaje, że jest zaskoczony wynikiem głosowania. – Tym bardziej, że wykonanie budżetu za 2013 rok zostało pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i członków komisji rewizyjnej Rady Miejskiej. Co dziwne część radnych, którzy podczas obrad komisji wnioskowali o udzielenie absolutorium, na sesji zagłosowała przeciwko własnemu wnioskowi – mówi Jerzy Wrzesień.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym absolutorium odnosi się do oceny wykonania budżetu za dany rok, a nie całokształtu działalności prezydenta, burmistrza czy wójta.

Wypowiedź Mariusza Zańko radnego Miasta Włodawy:

To moje wystąpienie na obradach dzisiejszej sesji: 
„Udzielenie absolutorium w ostatnim roku pełnienia kadencji jest swoistą oceną działań Pana Burmistrza, która musi być oparta o rzetelną ocenę, przy uwzględnieniu 4 latach i przede wszystkim w oparciu o głos społeczeństwa. Wynika to z tego, że my samorządowcy nie jesteśmy sami dla siebie, ale przede wszystkim dla ludzi. Wszelkie zaś działania podejmowane powinny być nie dla utrzymania władzy, ale przede wszystkich dla dobra Włodawy.
Z dobrych rzeczy na pewno należy zauważyć inwestycję dotyczącą budowy basenu i biblioteki oraz wsparcie dla MLUKS Zapasy Włodawa. 
Niestety jednak błędy popełnione przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na te inwestycje spowodowały ogromne zadłużenie Naszego Miasta sięgające ponad 20 mln złotych. Wkład własny był znacznie wyższy i miasto musiał zaciągać kredyty na jego pokrycie. Konsekwencją tego jest to, 
iż wskaźnik zadłużenia bardzo mocno zbliżył się do niebezpiecznej granicy 60 %. 
Należy tez w tym miejscu również podnieść aspekt, o którym często mówił Pan radny Krzysztof Flis. Dotyczy on braku funkcjonalności basenu (brak zjeżdżalni, jacuszzi, dużego basenu dla dzieci). Powoduje to, że basen jest mocno deficytowy. Dokładamy do jego funkcjonowania setki tysięcy złotych.
Kolejne negatywne aspekty to:
Blokowanie powstania przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy SOSW. 
Próba całkowitego zachwiania sytuacji finansowej miasta, poprzez plany dotyczące budowy amfiteatru na starej kaflarni. Brak konsultacji społecznych przy tej inwestycji. 
Próba likwidacji WDK.
Likwidacja tartaku włodawskiego.
Blokowanie inwestycji związanej z budową ulicy Chełmskiej, pomimo poparcia tej inwestycji przez większość rady.
Brak współpracy z innymi samorządami i odcięcie się od współpracy z samorządem z Szacka.
Podnoszenie co roku lokalnych podatków oraz taryf za wodę i ścieki. Warto przypomnieć, że to Pana był co roku inicjatorem podnoszenia podatku od nieruchomości dla włodawskiego szpitala.
Drastyczne ograniczenie wsparcia dla klubów sportowych działających we Włodawie. Głodowe dotacje dla piłki nożnej, sekcji kick bokserskiej, lekkoatletycznej, które ograniczają działalność tych klubów. Czy brak jakiegokolwiek wsparcia dla klubu tenisa stołowego prowadzonego przez Panią Hamziuk.
Likwidacja Dni Włodawy.
Brak wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości we Włodawie. Najlepszym przykładem tego było zamawianie cateringu na otwarcie biblioteki i basenu w Urszulinie i Lublinie. 
Likwidacja Poleskiego Lata z Folklorem poprzez ograniczenie środków przekazanych do WDK.
Brak działań związanych z modernizacją stadionu miejskiego wraz z budynkiem administracyjno gospodarczym, pomimo tego, iż Burmistrz obiecywał tą inwestycje w swojej ulotce wyborczej. 
Niestety do oczywistych negatywów trzeba również zaliczyć totalne zamknięcie się w gabinecie Urzędu Miejskiego. Na większości spotkań organizowanych przez stowarzyszenia włodawskie, działaczy kultury i sportu oraz inne grupy działajcie we Włodawie Pana Burmistrza nie było. A przecież Burmistrz ma nienormowany czas pracy i jest gospodarzem miasta, który powinien być blisko ludzi. Nie można zamykać się przed ludźmi, trzeba z nimi rozmawiać. Włodarz miasta jest dla społeczeństwa, a nie odwrotnie.
Brak współpracy z radnymi rady miejskiej. Zbywanie odpowiedzi na zadawane zapytania 
i interpelacje. Arogancja władzy.
Reasumując minusów jest znacznie więcej niż plusów. W związku z tym świadomie i po konsultacjach z mieszkańcami Włodawy będę głosował przeciw udzieleniu absolutorium Panu Burmistrzowi. ”

źródło: MZ

About TV Włodawa

22 odwiedzających teraz
0 gości, 22 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 29 o godz. 01:24 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC