Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / Budżety oczekiwania
pieniadze+1

Budżety oczekiwania

Wszystkie gminy powiatu włodawskiego uchwaliły swój budżet na kolejny rok. Dokumenty te mają wspólny mianownik – nie ma w nich wielkich inwestycji (poza Hanną), a samorządowcy czekają na kolejne rozdanie unijne i właśnie od niego warunkują to, o jakie nowe inwestycje będą się starać.

WYRYKI

- Nasz budżet na kolejny rok to nieco ponad 8 mln zł i jak go określił jeden z radnych, jest on raczej mało ambitny – mówi wójt Wyryk Andrzej Ćwirta. – Dochody są rzeczywiście dużo mniejsze niż w tym roku, ale jest to uwarunkowane tym, że znajdujemy się w okresie przejściowym pomiędzy kolejnymi okresami programowania. Stąd nie ma inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Mimo to chcemy się maksymalnie dobrze przygotować do ogłaszanych w przyszłym roku projektów. Praktycznie mamy już gotowy duży wniosek na remont dróg, a jak tylko pojawią się nowe możliwości aplikowania o środki unijne będziemy z nich korzystać – dodaje Ćwirta.

HAŃSK

- Jeśli chodzi o budżet to oczywiście cudów nie ma i wszystko zależy od jednego – na co i kiedy ruszą kolejne środki unijne – mówi wójt Hańska Marek Kopieniak. – Jeśli będzie dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii, będziemy się o nie starć, podobnie jak na infrastrukturę drogową. Przez ostatnie dwa lata spłaciliśmy prawie 4 miliony złotych długu, więc mamy niezłą zdolność kredytową na ewentualne zabezpieczenie środków własnych przy dużych projektach. Poza tym mamy zabukowane ok. 100 tys. zł na samo przygotowanie dokumentacji, a kolejne 330 tys. zł z własnego budżetu na remonty i budowę dróg. Po stronie dochodów nasz realny budżet to ok. 11,5 mln zł, choć mamy nadzieję, że w tym roku dzięki projektom unijnym uda się go „nadmuchać” do ok. 13 milionów – wyjaśnia wójt.

HANNA

Jedną z największych (oszacowaną na ok. 10 mln zł) inwestycji w powiecie włodawskim planuje wraz z tamtejszą parafią Urząd Gminy w Hannie. – Mamy już gotowy wniosek, który złożymy do ministerstwa kultury na remont naszego zabytkowego kościoła parafialnego i budynków do niego przylegających – mówi wójt Hanny Grażyna Kowalik. – Jeżeli nasz dokument zyska akceptację otrzymamy aż 85-procentowe dofinansowanie do tej inwestycji. Oprócz tego w budżecie wynoszącym nieco ponad 13,3 mln zł zaplanowaliśmy remont wodociągu i budowę nowych studni przy ujęciach wody. Będziemy też wnikliwie obserwować przyszłe programowanie środków unijnych tak, by zdążyć przygotować odpowiednie wnioski – dodaje Kowalik.

STARY BRUS

Tradycyjnie najniższy budżet wśród gmin powiatu włodawskiego (ok. 6,5 mln) ma najmniejszy Stary Brus. Wójt Paweł Kołtun nadwyżkę budżetową planuje przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Na razie w 2016 r. w gminie nie zapowiadają się większe inwestycje, o ile nie pojawią się na to środki zewnętrzne. – Jesteśmy przygotowani na rozdanie unijne. Mamy najmniejsze zadłużenie wśród wszystkich gmin powiatu, które nie przekracza 10 procent. To zapewni nam zdolność kredytową na ewentualny wkład własny, gdy ogłoszone zostaną kolejne konkursy. Najpilniejsze potrzeby mamy w budżecie zabezpieczone, a co przyniesie przyszłość – zobaczymy – mówi wójt Kołtun.

URSZULIN

- Budżet na 2016 rok określić można jako przygotowujący do wielu nowych przedsięwzięć, jakie planujemy zrealizować w najbliższych latach i przy kolejnej perspektywie finansowania – mówi wójt Urszulina Tomasz Antoniuk. – Najważniejsze z nich to budowa kanalizacji i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, a więc świetlic i bibliotek oraz dwóch szkół. Mamy gotową dokumentację techniczną wielu przedsięwzięć, więc czekamy na ogłoszenia o rozdaniu środków unijnych, by móc o nie aplikować. A żeby to zrobić skutecznie, musimy trzymać przyszłoroczny budżet w ryzach – dodaje wójt.

GMINA WŁODAWA

W gminie Włodawa dochody to 19 mln 131 tys. 84 zł. Policję gmina wesprze w sezonie letnim kwotą 16 tys. zł z przeznaczeniem na patrole nad Jeziorem Białym. Diety radnych pochłoną 171 tys. zł, zaś wydatki na urząd gminy to 2 mln 284 tys. zł. Składki członkowskie dla Euroregionu Bug, LROT i Poleskiej Doliny Bugu to łącznie 25 tys. zł. Największy wydatek gminy to oświata – prawie 7 mln zł. Tylko na gimnazjum „pójdzie” prawie 2,5 mln zł. Na drogi gminne wydanych zostanie prawie 700 tys. zł.

WOLA UHRUSKA

To jest również budżet, który ma znaczną nadwyżkę budżetową – 974 tys. 380 zł. W całości zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Dochody budżetu gminy to 13 mln 340 tys. 759 zł. Urząd gminy pochłonie 1 mln 547 tys. zł, radni kosztować będą 92 tys. 300 zł. Na promocję, w tym na Twoje Radio Włodawa, gmina wyda 17 tys. zł. Gigantyczne środki pochłonie oświata i wychowanie – 4 mln 274 tys. 171 zł. GOKiS w Woli Uhruskiej to wydatek 708 tys. zł. Z ciekawostek – na kościół w Kosyniu zaplanowano 2 tys. zł, zaś na dożynki powiatowe – 2,5 tys. zł, natomiast na organizację imprezy promującej sołectwa „Pączek Uhruski” przeznaczono 4 tys. zł.

źródło: Nowy Tydzień

WIĘCEJ W NOWYM TYGODNIU

About TV Włodawa

18 odwiedzających teraz
2 gości, 16 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 27 o godz. 12:25 am UTC
Ten miesiąc: 38 o godz. 01-14-2022 05:15 pm UTC
Ten rok: 38 o godz. 01-14-2022 05:15 pm UTC