Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Home / Aktualności / BEZPŁATNE szkolenia: Cukiernik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
pup

BEZPŁATNE szkolenia: Cukiernik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 30 lat i więcej zamieszkująca na terenie

powiatu włodawskiego spełniająca jeden z poniższych warunków:

1. bezrobotna (I lub II profil pomocy), w tym długotrwale bezrobotna, rolnik i członkowie ich

rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, prowadzących indywidualne gospodarstwo

rolne do 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa,

2. bierna zawodowo, niepełnosprawna.

Priorytetowo będą przyjmowane osoby bierne zawodowo oraz rolnicy i członkowie rodzin

zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne Plany Działania (IPD)

2. Szkolenia:

 Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 10 osób – termin realizacji 01.2017 – 02.2017

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem

czeladniczym – 10 osób – termin realizacji 03.2017 – 04.2017

Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/brutto za każdą godzinę szkolenia.

3. Poradnictwo zawodowe (16h)

4. Pośrednictwo pracy ( 10h)

5. Staż zawodowy zgodny z kierunkiem szkolenia – 6 miesięcy (płatny 1.925,40 brutto/miesiąc)

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 Stypendium szkoleniowe i stażowe,

 Ubezpieczenie NNW,

 Materiały szkoleniowe,

 Odzież ochronną,

 Wyżywienie podczas szkoleń,

 Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania

stażu,

 Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w BIURZE PROJEKTU

Włodawa, ul. 11 listopada 3, I piętro

tel. 82 57 22 916

e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

About TV Włodawa

28 odwiedzających teraz
5 gości, 23 bots, 0 członków
Cały czas: 479 o godz. 07-29-2015 12:09 am UTC
Najwięcej dzisiaj: 40 o godz. 12:06 am UTC
Ten miesiąc: 92 o godz. 07-05-2019 09:47 am UTC
Ten rok: 398 o godz. 02-24-2019 11:41 am UTC