Home / Kultura / Sztuka / 90 lat Cechu Rzemiosł we Włodawie
cech rzemiosl

90 lat Cechu Rzemiosł we Włodawie

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie obchodzi swój jubileusz 90-lecia. W programie sobotnich obchodów było wyjątkowo uroczyście: msza św., odsłonięcie tablicy, walne zgromadzenie członków, odznaczenia i ordery oraz artystyczny popis Jacka Borkowskiego. W najbliższy weekend druga odsłona obchodów: m.in. konferencja popularno-naukowa, wystawa historyczna, okolicznościowa publikacja, warsztaty i bazar rzemieślniczy.


Sobotnie uroczystości zgromadziły licznych gości. Były najwyższe władze rzemiosła z województw: lubelskiego i świętokrzyskiego, władze wojewódzkie (w tym Marian Starownik, wicewojewoda lubelski), przedstawicieli lokalnych władz samorządowych (w tym Wiesław Holaczuk, starosta włodawski) oraz delegacje zaprzyjaźnionych cechów. Najpierw msza św. w kościele pw. NSJ zgromadziła pracodawców i gości poświęcono insygnia cechowe. Później przy ul. Kościelnej odsłonięto tablicę pamiątkową. Najważniejszą jednak częścią obchodów było uroczyste walne zgromadzenie członków Cechu. W sali włodawskiego kina było patetycznie, ale i radośnie. Wręczono kilkadziesiąt odznaczeń. Srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego odznaczono m.in. sztandar włodawskiego Cechu, którego rodowód sięga 1939 r. W części artystycznej owacją na stojąco nagrodzono recital znanego aktora Jacka Borkowskiego. Po koncercie goście mieli tez okazję obejrzeć wystawę w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – 90 lat cechu ziemi włodawskiej – Zapomniane profesje.
Program jubileuszu jest ściśle powiązany z wydarzeniami XIV Festiwalu Trzech Kultur, dlatego druga część jubileuszu będzie miała miejsce w piątek w ratuszu i w muzeum. W UM będzie konferencja naukowa poświęcona historii i perspektywom przedsiębiorczości we Włodawie, zaś w sali muzealnej otworzona zostanie wystawa dotycząca tradycji włodawskiego Cechu.
Odznaczeni
Złoty Kryz Zasługi – Józef Kędzierawski, Brązowy Krzyż Zasługi – Jan Litaszewski i Stefan Jakubiuk.
Odznaki Zasłużonemu Izba Rezmieślnicza: Henryk Siemiak, Jerzy Kozyra, Karol Repa, Tadeusz Łągwa i Andrzej Jankowski.
Honorowa Odznaka Rzemiosła: Eugeniusz Antoniuk, Aneta Gibuła, Stefan Jakubiuk, Tadeusz Józefczuk, Sławomir Kaliszuk, Janina Klimczuk, Wiesław Kuraszkiewicz, Agnieszka Parczewska, Józef Sieradzki i Mieczysława Stefańska.
Srebrny Medal im, Jana Kilińskiego: Marek Bem, Wiesław Blicharski, Kazimiera Gibowicz, Wiesław Holaczuk, Józef Kędzierawski, Janusz Kloc, Andrzej Kral, Jan Litaszewski, Zbigniew Miazek, Józef Steć, Zbigniew Woszczyński i Jerzy Wrzesień.
Złoty Medal im. Jana Kilińskiego – Roman Kral.
Historia
Początkiem cechu włodawskiego był rok 1923, skąd pochodzą najstarsze dokumenty, świadectwa czeladnicze włodawskich rzemieślników. Na historycznym sztandarze widnieje napis ,,Związek Rzemieślników Chrześcijan”, to stowarzyszenie przyjęło nazwę rzemiosła chrześcijańskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas cech zrzeszał takie zakłady jak: usługi osobiste (fryzjer, łaźnie, pralnie), włókiennicze (krawiec, hafty, tkanie), kowalskie, zduńskie, bednarz, cieśla, stolarz, piekarz, ciastkarz. W 1938 roku ze składek zakupiono i poświęcono sztandar w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. Wojna przerwała działalność włodawskiego Związku Rzemiosła Chrześcijan. Po integracji rzemiosła w 1956 roku Cech wznowił działalność pod zmienioną nazwą „Cech Rzemiosł Różnych”. Jego siedziba mieściła się przy ul. Kościelnej, a następnie przy ul. Sadowej 5. W 1987 roku powstała Spółdzielnia „Instalbud”, która zajmowała część budynku Cechu i prowadziła biuro Cechu do 1994 roku. Ustawa o podmiotach gospodarczych przyczyniła się do upadku rzemiosła na przełomie lat 1989-1990. Cech Rzemiosł Różnych we Włodawie w latach 1968-1989 zrzeszał 663 zakłady rzemieślnicze w branżach: budowlana, ślusarsko-kowalska, elektryczna, hydrauliczna, stolarska, krawiecka, fryzjerska, samochodowa (mechanika pojazdowa), dekarska, malarska, piekarska i spożywcza. W latach 1994-2003 nastąpił zanik działalności. Reaktywowano ją dzięki wytężonej pracy i staraniom Józefa Kędzierawskiego wspieranego przez Urząd Miejski we Włodawie. 23 kwietnia 2003 roku odbyło się Walne Zgromadzenie nowych członków. Odnowione deklaracje podpisało 16 osób, z których wyłoniono Zarząd i Komisje Rewizyjną. W porozumieniu z ratuszem przeniesiono biuro Cechu z ul. Sadowej 5 na ul. Kościelną 16, które później zakupiono.
Obecnie, pod nazwą Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie zrzesza około 100 członków, pracujących w zakładach rzemieślniczych różnych branż oraz mikro- i małych przedsiębiorstwach. Jest jednym z najbardziej licznych i aktywnych cechów w województwie lubelskim. Realizuje swoje zadania statutowe: integracja środowiska rzemieślników i pracodawców, szerzenie właściwych zasad etyki zawodowej, współpraca z innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi, reprezentacja interesów członków wobec organów jednostek samorządu terytorialnego, udzielanie porad prawnych i innych swoim członkom. Zarząd i biuro cechu działa aktywnie na rzecz edukacji przedsiębiorców, zwłaszcza organizacji szkoleń ze środków unijnych na rzecz przekwalifikowania zawodowego i dostosowania ich do lokalnego rynku pracy.

 

źródło: Starostwo Powiatowe Włodawa

About TV Włodawa

23 odwiedzających teraz
1 gości, 22 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 29 o godz. 01:24 am UTC
Ten miesiąc: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC
Ten rok: 303 o godz. 02-01-2024 08:55 pm UTC