Home / Kultura / Sztuka / 60-lecie MDK-u we Włodawie
60 lecie mdk

60-lecie MDK-u we Włodawie

60 lecie mdk(25 maja) Takiego spektaklu muzycznego Włodawa dawno nie widziała – podkreślali wszyscy obecni w sali kina podczas jubileuszu 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie. Podróż Pyzy po Europie w wykonaniu wychowanków placówki była majstersztykiem.
podkreślali wszyscy obecni w sali kina podczas jubileuszu 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie. Podróż Pyzy po Europie w wykonaniu wychowanków placówki była majstersztykiem.
Ponadgodzinne widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez pracowników MDK-u było sceniczną forma przedstawienia bilansu 60 lat istnienia tej placówki. Podróży symbolicznej Pyzy z po całej Europie, która w finale trafia do Włodawy towarzyszyły gromkie brawa wypełnionej po brzegi sali kina. W inscenizacji wystąpiły liczne grupy wiekowe artystów i tancerzy – od tych najmłodszych po zaawansowanych wiekowo. Wszystko wkomponowane w logiczną i spójną całość z finałem, którego na pewno nie ma co się wstydzić dyrektor placówki – Marek Wójciga.
To właśnie dyrektor zbierał największe laury po występie. Liczni przedstawiciele instytucji, służb i placówek kulturalnych z całego województwa winszowali 60 lat, ale i wspaniałej formy. Jednym z tych, którzy najbardziej doceniają wkład MDK-u w rozwój kulturalny powiatu jest Wiesława Holaczuk – starosta włodawski. 

Historia Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie
Dom Harcerza we Włodawie rozpoczął pracę we wrześniu 1952 roku, w budynku przy ulicy Świerczewskiego 5, po byłym Klubie Urzędników Starostwa Powiatowego. Od 15 marca 1953 roku kierownictwo Domu Harcerza objął STANISŁAW BYLICKI. Funkcję kierownika sprawował do roku 1969. W początkowej działalności placówki zorganizowano zajęcia techniczne „sprawnych rąk”, w minimalnym stopniu zespół taneczny /dziewczęcy/ oraz zespół muzyczny /akordeony/ i chór. Pierwszymi instruktorami byli: Weronika Papińska, Józef Jurga, Jan Marciuszek, Władysław Mielniczuk, Żelisława Szeląg. Ok. 1957 r. DOM HARCERZA przemianowano na DOM KULTURY DZIECI I MŁODZIEŻY, powiększyła się także liczba zespołów, wzrosło zainteresowanie placówką wśród młodzieży. Od 1969 r. do 1972 r. funkcję kierownika DKDiM pełniła ŻELISŁAWA SZELĄG. Pani Szeląg była animatorką życia kulturalnego, założycielką i długoletnim choreografem zespołów tańca ludowego. To ona zaraziła młodzież włodawską bakcylem tanecznym, czego efekty są do dzisiaj znane nie tylko w kraju, ale daleko poza jego granicami. Poprawiły się warunki pracy, przeprowadzono bowiem kapitalny remont placówki oraz uzyskano dwa dodatkowe pomieszczenia. We wrześniu 1972 r. funkcję kierownika, a następnie dyrektora, przejął JERZY TYSZKIEWICZ – instruktor muzyki zatrudniony w placówce od 1966 r. 1 czerwca 1974 r. DKDiM we Włodawie uzyskał rangę MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY i rozwinął znacznie swoją działalność. Obok istniejącego działu artystycznego zorganizowano dział techniczny, naukowy i sportowy. Dyrektorem nadal pozostał – do roku 1984 – J. Tyszkiewicz. 26 maja 1978 roku placówce zostało nadane imię wybitnego folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora OSKARA KOLBERGA . W latach 1984 – 1990 funkcję dyrektora pełniła MARIA STANICKA. W placówce prowadziła zespół wokalny, zatrudniła nowych nauczycieli, dzięki którym powstała ciekawa oferta zajęć. W 1990 r. obowiązki dyrektora objęła ELŻBIETA MICHALCZUK, wychowanka MDK we Włodawie. Prowadziła zajęcia tańca ludowego oraz rytmiki. W tym okresie placówka borykała się z trudnościami lokalowymi. W związku z zawaleniem się części stropu, wiele zajęć prowadzonych było w różnych częściach miasta. Od września 1995 roku MDK-iem kierowała JADWIGA ŚWITKA – wieloletni pracownik MDK – nauczyciel plastyki. Dzięki jej staraniom MDK przeniósł swą siedzibę we wrześniu 1997 roku do wyremontowanego i zaadaptowanego dla potrzeb placówki, budynku po byłym żłobku zakładowym. 1 września 2000 roku dyrektorem MDK został MAREK WÓJCIGA, który do chwili obecnej kieruje placówką i prowadzi zajęcia informatyczne z młodzieżą. Z jego inicjatywy utworzono pracownię internetową, a także udało się doprowadzić do remontu elewacji budynku i poprawy jego estetyki.

źródło Starostwo Powiatowe we Włodawie

About TV Włodawa

12 odwiedzających teraz
0 gości, 12 bots, 0 członków
Cały czas: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC
Najwięcej dzisiaj: 26 o godz. 01:16 am UTC
Ten miesiąc: 26 o godz. 10-05-2023 01:16 am UTC
Ten rok: 569 o godz. 01-18-2023 01:44 pm UTC